Date:
Case number:
Outcome:
X kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11. mai 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-2595 kaebuses Sotsiaalkindlustusameti 6. augusti 2015. a otsuse tühistamiseks
Avitus MTÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.05.2018. a otsuse peale Riigi Tugiteenuste Keskuse kaebuses riigihangete vaidlustuskomisjoni 30. jaanuari 2018. a otsuse nr 209-17/192679 tühistamiseks
S. M. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24.08.2017 otsuse peale kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti 03.07.2015 käskkirja õigusvastaseks tunnistamiseks ja hüvitise väljamõistmiseks
Narva-Jõesuu linna kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 23.01.2018 otsuse peale TÜ Analan kaebuses Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kohustamiseks kooskõlastada eskiisprojekt ja pikendada ehitise kordategemiseks määratud tähtaega
2-16-5851 Osaühing BPW Consulting kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.01.2018. a otsuse peale Osaühing WiseSoft hagis osaühing BPW Consulting vastu võla saamiseks
2-17-1601 Skuba Eesti OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.01.2018. a otsuse peale Skuba Eesti OÜ hagis Tarmo Almanni vastu võla nõudes
3-17-2024 Temur Kuršubadze määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.11.2017 määruse peale kaebuses Tallinna Vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku hoiatuse tühistamiseks või õigusvastasuse tuvastamiseks
2-17-280 osaühing Seeder Agri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 5.01.2018. a otsuse peale Osaühingu Pärna Metsad hagis osaühingu Seeder Agri vastu ettemaksu tagastamiseks
2-16-13032 Kinnine menetlus
Sergey Lysikovi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.12.2017. a määruse peale ja Sergei Zažigini määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2017. a määruse peale Sergey Lysikovi hagis Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täiteasjas nr 026/2012/1540 ning Sergei Zažigini hagis Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täiteasjas nr 026/2012/1541
2-14-50307 Jaanus Paas kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2017. a otsuse peale Hongkong Securities OÜ hagis Jaanus Paasi vastu kahjuhüvitise ja viivise saamiseks
2-14-51896 Eve Epner kassatsioonkaebus ja Ilmar Epner kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.11.2018. a otsuse peale AKTSIASELTSI MORPHEUS (pankrotis) pankrotihalduri Tiina Miti hagis Ilmar Epneri, Eve Epneri ja Brit Abbasi vastu kahju hüvitamiseks
2-16-5282 AL Konsultatsioonid OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.01.2018. a otsuse peale AL Konsultatsioonid OÜ hagis Best Marine OÜ vastu võla ja viivise väljamõistmiseks
Kinnine menetlus
X kaebus Politsei- ja Piirivalveameti 14.12.2015 käskkirja õigusvastaseks tunnistamiseks, teenistusest vabastamise aluse muutmiseks ja hüvitise väljamõistmiseks
Teet Järveti kaitsja vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepperi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 13. novembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Teet Järveti süüdistuses KarS § 402-3 lg 1, § 344 lg 1 - § 22 lg 2, § 345 lg 1 - § 22 lg 2, § 184 lg 2 p 1 järgi.
Ardo Remmelga (Remmelgas) kaitsja vandeadvokaat Margus Viira kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 14. veebruari 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Ardo Remmelga süüdistuses KarS § 136 lg 2 ja § 141 lg 2 p 1 järgi.
Aleksandr Demtšihhini kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 14. detsembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Aleksandr Demtšihhini süüdistuses KarS § 141 lg 2 p-de 1 ja 6, § 121 lg 2 p-de 2 ja 3, § 120 lg 1, § 179 lg 1 ning § 186 lg 1 järgi.
2-16-6665 Brave Capital OÜ kassatsioonkaebus ja Arco Vara AS vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.10.2017. a otsuse peale Brave Capital OÜ hagis Arco Vara AS vastu domeeninime kasutamise lõpetamise ja üleandmise nõudes ning Arco Vara AS vastuhagis Brave Capital OÜ vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 7. veebruari 2018. a määruse peale kriminaalasjas Ahto Pindise süüdistuses KarS § 423-1 järgi.
Show more court reports