Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
2-16-11216 Osaühing Krivest määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.01.2018. a määruse peale Indrek Rohtla hagis osaühingu Krivest vastu juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ja uue juhatuse liikme määramiseks ning osanike otsuse puudumise või tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Menetluse peatamine
2-13-53779 Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 92 korteriühistu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.01.2018. a määruse peale Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 92 korteriühistu hagis Maria Järvise vastu võla väljamõistmiseks
2-16-15457 Osaühing Krivest määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.01.2018. a määruse peale Indrek Rohtla hagis osaühing Krivest vastu 14.07.2016 ja 15.08.2016 osanike otsuste mittevastuvõtmise tuvastamiseks, alternatiivselt tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Menetluse peatamine
2-16-9415 Osaühing Krivest kassatsioonkaebus ja Indrek Rohtla vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.12.2017. a otsuse peale Indrek Rohtla hagis osaühingu Krivest vastu 14.06.2016 hääletusprotokolliga kinnitatud osanike otsuste tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt kehtetuks tunnistamiseks
A kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.11.2017 otsuse peale kaebuses Finantsinspektsiooni 20.07.2015 vastusele
Kahtlustatava XXX kaitsja vandeadvokaat Robert Sarve määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24. novembri 2017. a määruse peale XXX vara arestimise menetluses.
Kahtlustatava XXX kaitsja vandeadvokaat Mihkel Gaveri määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24. novembri 2017. a määruse peale XXX vara arestimise menetluses.
XXX kaitsja vandeadvokaat Mihkel Gaveri määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24. novembri 2017. a määruse peale XXX vara arestimise menetluses.
Teet Järveti kaitsja vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepperi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 13. novembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Teet Järveti süüdistuses KarS § 402-3 lg 1, § 344 lg 1 - § 22 lg 2, § 345 lg 1 - § 22 lg 2, § 184 lg 2 p 1 järgi.
2-16-9035 Ado Sepa ja osaühing Hotell Pärnu kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.10.2017. a otsuse peale Urmas Nisuma hagis Ado Sepa ja osaühingu Hotell Pärnu vastu juhatuse liikme tagasikutsumise nõudes
2-16-11056 Osaühing Hexanor kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.11.2017. a otsuse peale AS-i SEB Pank hagis Osaühingu Hexanor vastu põhivõla, intressi ja viivise saamiseks
A. K. kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Marko Paabumetsa kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 22. novembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas A. K. süüdistuses KarS § 141 lg 2 p-de 1 ja 6 ning § 121 järgi.
2-17-17889 V.L teistmisavaldused Pärnu Maakohtu 24.04.2013 maksekäsu kiirmenetluse asjas nr 2-13-11448 (Statoil Fuel & Retail Eesti AS), 14.02.2013 maksekäsi kiirmenetluse asjas nr 2-13-1228 (SNEL GROUP OÜ), 23.04.2013 maksekäsi kiirmenetluse asjas nr 2-13-13344 (Elion Ettevõtted Aktsiaselts), 13.06.2013 maksekäsu kiirmenetluse asjas nr 2-13-20201 (Era Liising Inkassoteenused AS) ja 30.08.2013 maksekäsu kiirmenetluse asjas nr 2-13-30875 (PLACET GROUP OÜ).
2-16-8344 Seesam Insurance AS kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.01.2018. a otsuse peale Seesam Insurance AS-i hagis Redt Reimali ja Tallinn, E. Vilde tee 52 korteriühistu (täiendav nimi Korteriühistu Vilde 52) vastu kahju hüvitamiseks
Ivan Sokolovski määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 25.01.2018 määruse peale tema kaebuses ja esialgse õiguskaitse taotluses seoses suitsetamise keelamisega Viru Vanglas
2-16-18005 HIIUMAA PRUULIKODA OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.12.2017. a otsuse peale Haasoja OÜ hagis HIIUMAA PRUULIKODA OÜ vastu töövõtulepingust tuleneva võlgnevuse väljamõistmiseks
2-16-4918 Swedbank AS kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.11.2017. a otsuse peale Nord Hill Land Portfolio OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Peeter Sepperi hagis Swedbank AS-i vastu kahju hüvitamise ja viivise nõudes
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lg 2 osas, milles see võimaldab maa- ja halduskohtu kohtunike ametipalka võrreldes eelmise aasta ametipalgaga vähendada.
Ravimiameti määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 01.06.2017 määruse peale osaühingu Meness kaebuses Ravimiameti kohustamiseks jätkata osaühingu Meness üldapteegi tegevusloa väljastamise menetlust ning Ravimiameti 16.05.2015 vaide läbi vaatamata jätmise otsustuse tühistamiseks
Kuva rohkem lahendeid