Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
2-13-40856 OÜ Tarbus Kinnisvara kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.01.2017. a otsuse peale Capital Inkasso OÜ hagis OÜ Tarbus Kinnisvara vastu võla saamiseks
Romeo Kalda kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 17. septembri 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-13-2425 Viru Vangla 16. septembri 2013. a haldusakti tühistamiseks ja Riigikohtu kodulehe blokeeringute eemaldamise kohustamiseks
2-16-17452 CHEF FOODS OÜ määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 17.03.2017. a määruse peale CHEF FOODS OÜ avalduses Mittetulundusühing Liivimaa Lihaveis sundlõpetamiseks
Osaühingu Fruitexpert SP määruskaebus
2-16-2548 V.M määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 07.04.2017. a määruse peale C.R ja B.R hagis V.M vastu isaduse tuvastamiseks ja elatise väljamõistmiseks. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine
Finantsinspektsiooni määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27. jaanuari 2017. a määruse peale haldusasjas nr 3-16-519 First Telecom Trading OÜ (likvideerimisel), HHL Rühm OÜ, OÜ Artis Holding, Silma LK Saunja SA, OÜ Mühlberg Mööbel, OÜ Akron, Ants Mailend, E.V.I. OÜ, OÜ Element Ehitus, BPF Financing OÜ ja Pirshagi OÜ kaebuses Finantsinspektsioonilt kahjuhüvitise ja viiviste väljamõistmiseks
Lasva Vallavolikogu, Võru Vallavolikogu, Vastseliina Vallavolikogu ja Sõmerpalu Vallavolikogu taotlused tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 105 „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja 2 põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ning § 3 lg 1 ja § 6 lg 2.
Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu taotlused Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 99 „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Romeo Kalda kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 17. septembri 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-13-2425 Viru Vangla 16. septembri 2013. a haldusakti tühistamiseks ja Riigikohtu kodulehe blokeeringute eemaldamise kohustamiseks
Emmaste Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 99 „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Padise Vallavolikogu ja Vasalemma Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määruse nr 126 „Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Lasva valla taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 105 „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja 2 põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ning § 3 lg 1 ja § 6 lg 2.
Tõstamaa Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 98 „Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Mikitamäe Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 10.07.2017 määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine“ ning 14.07.2017 määruse nr 128 „Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Koeru Vallavalitsuse taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja § 4 p 2 põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ning § 2 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks
Kambja Vallavolikogu ja Ülenurme Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 101 „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Kambja vallavolikogu ja Ülenurme vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Rakke Vallavalitsuse taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 106 „Rakke valla ja Väike-Maarja valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja § 4 põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ning § 2 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks
Lüganuse Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 102 „Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 ,,Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja 2 põhiseadusvastaseks tunnistamiseks ning § 2 lg 1 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Illuka Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Pala Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Kuva rohkem lahendeid