Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Mittetulundusühingu Eesti Elektroonikaromu kaitsjate vandeadvokaat Martin Triipani ja vandeadvokaadi abi Sandra-Kristin Noodi kassatsioon Harju Maakohtu 20. märtsi 2017. a otsuse peale Mittetulundusühingu Eesti Elektroonikaromu väärteoasjas jäätmeseaduse § 124 lg 2 järgi.
XXX kaitsja vandeadvokaat Jaak Siimu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20. juuni 2017. a määruse peale XXX vara arestimise menetluses.
Exclusive Life OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 4. aprilli 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-2058 kaebuses Maksu- ja Tolliameti 13. mai 2015. a maksuotsuse ja 16. juuli 2015. a vaideotsuse tühistamiseks
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 23.10.2017. a otsustele nr 40, 41 ja 42.
2-15-18987 Galyna Piatakova kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 23.03.2017. a otsuse peale Galyna Piatakova hagis Diana Barinova vastu müügihinna tagastamiseks ja kahju hüvitamiseks
Evelin Kullasepa kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9. märtsi 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-16-336 kaebuses Maksu- ja Tolliameti 12. jaanuari 2016. a otsuse tühistamiseks ning kinnipeetud tulumaksu tagastamiseks
J. P. kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Raivo Bergsoni määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10. novembri 2016. a määruse peale. J. P-le psühhiaatrilise sundravi kohaldamine.
2-16-5564 Magnus Hallik kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 23.05.217. a otsuse peale Seesam Insurance AS hagi Magnus Halliku vastu kindlustushüvitise 6541,40 eurot tagasinõudes
2-12-16865 Kinnine menetlus. Avalikustada TsMS § 38 ja § 462 alusel osaliselt.
2-10-4395 AS SEB Pank kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.02.2017. a otsuse peale AS SEB Pank hagis Osaühing Grove Invest vastu võla ja viivise väljamõistmiseks
2-14-62732 Aktsiaseltsi Merko Infra kassatsioonkaebus ja Maksim Vihharev kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.02.2017. a otsuse peale Aktsiaseltsi Merko Infra hagi Maksim Vihharevi vastu kahju hüvitamise ja viivise nõudes
XXX kaitsja vandeadvokaat Robert Sarve määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14. juuni 2017. a määruse peale XXX vara arestimise menetluses.
XXX kaitsja vandeadvokaat Kaimo Räppo määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14. juuni 2017. a määruse peale kahtlustatava XXX vara arestimise menetluses.
XXX kaitsja vandeadvokaat Kaimo Räppo määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14. juuni 2017. a määruse peale XXX vara arestimise menetluses.
2-16-6354 SLD INVEST OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.02.2017. a määruse peale Tatjana Sarapi, Aleksandr Kovaljovi, Aleksei Kobyshcha, Tatiana Kobyshcha, Liudmila Maramzina ja OÜ Radio Elektroniks avalduses kaasomandi rikkumise lõpetamiseks ja edasisest rikkumisest hoidumiseks
Käde Kalamehe kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 23.10.2017 otsusele nr 37
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Anneli Lumiste kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 29. novembri 2016. a otsuse peale kriminaalasjas Jana Oja süüdistuses KarS § 114 lg 1 p-de 1, 3 ja 6; § 121 (kehtivas redaktsioonis § 121 lg 2 p 3) ning § 199 lg 2 p 9 järgi ning Toomas Sultsi süüdistuses KarS § 114 lg 1 p-de 1, 3 ja 6 ning § 199 lg 2 p-de 4 ja 5 järgi.
Argo Mõttuse kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 23.10.2017 otsusele nr 45
2-16-12071 D.D määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 15.05.2017. a määruse peale Kohtutäitur Andrei Krek avalduses võlgniku õiguste ja lubade kehtivuse peatamiseks
Marek Rästa (Rästas) kaitsja vandeadvokaat Olev Kuklase kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 19. mai 2107. a otsuse peale kriminaalasjas Marek Rästa süüdistuses KarS § 142 lg 2 p-de 1 ja 2 (kehtivas redaktsioonis § 141 lg 2 p-de 1 ja 6) ning § 178 lg 1 järgi.
Kuva rohkem lahendeid