Bolagsupplysningen OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 09.11.2015. a määrusele Bolagsupplysningen OÜ ja Ingrid Ilsjan hagis Svensk Handel AS vastu andmete ümberlükkamiseks, kahju hüvitamiseks, kommentaaride eemaldamise kohustamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.
Hagi menetlusse võtmisest keeldumine ja hagi tagamise avalduse rahuldamata jätmine
Source: Lahendid