Roman Manko kaitsjate vandeadvokaatide Olavi-Jüri Luige ja Oliver Nääsi ning Ramil Khalilovi kaitsja vandeadvokaat Kristi Rande kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 11. mai 2016. a otsuse peale kriminaalasjas Roman Manko süüdistuses KarS § 237-3 lg 1 ja Ramil Khalilovi süüdistuses KarS § 237-3 lg 1 ja § 237-1 lg 1 – § 22 lg 3 järgi.
Source: Lahendid feed