Alates 1. juulist kannavad Riigikohtu lahendid maa- ja ringkonnakohtu lahendiga sama numbrit

See tähendab, et alates 1. juulist kannavad kõik Riigikohtu lahendid maa- ja ringkonnakohtu lahendiga sama numbrit. Ühtne nummerdus võimaldab menetluse kulgu ja sellega seotud statistikat paremini jälgida. Seni Riigikohtu asja numbriga avalikustatud lahendid on endiselt selle numbri järgi leitavad. Otsingutega seotud täiendavat infot saab lahendi otsingu abist. Source: Lahendid feed

Riigikohtu veeb uueneb

Riigikohus võtab alates 3. juulist kasutusele uue kodulehe seoses täieliku üleminekuga kohtute infosüsteemile KIS2. Sellest tulenevalt lõpeb Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja alates 01.07.2017 tehtavates lahendites kaob ära unikaalne Riigikohtu kohtuasja number. Source: Lahendid feed

3-4-1-5-17

Õiguskantsleri taotlus tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse normide põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks Source: Lahendid feed