See tähendab, et alates 1. juulist kannavad kõik Riigikohtu lahendid maa- ja ringkonnakohtu lahendiga sama numbrit. Ühtne nummerdus võimaldab menetluse kulgu ja sellega seotud statistikat paremini jälgida. Seni Riigikohtu asja numbriga avalikustatud lahendid on endiselt selle numbri järgi leitavad. Otsingutega seotud täiendavat infot saab lahendi otsingu abist.

Source: Lahendid feed