Äriõigus

Juhul, kui soovite alustada äritegevust ning asutada firmat või olete selle juba asutanud, kuid on vajalik teha registrikaardil või omanike ringis muudatusi, siis omavad meie töötajad selleks pidevat töökogemust alates aastast 1987. Vajadusel konsulteerime Teid omanike või juhatuse liikmete vahel tekkinud vaidlustes ning esindame kohtus. Samuti koostame lepingud, mis on vajalikud osanike vaheliste ja klientidega suhete reguleerimiseks. Kui Te firmat enam ei vaja, siis võime sellele soodsatel tingimustel leida ostja.