Lepinguõigus

Üks kõige mitmekesisem ja samas teksti peidetuna varjatult keerukas valdkond on lepingud. Lepingut sõlmides tuleb olla tähelepanelik, et näha ette kõiki võimalikke ohuallikaid, kavandades selleks lepingusse regulatsioone nendega toimetulekuks. Lepingu korrektseks lõpetamiseks peab olema samuti täpne. Kui vastaspool lepingut rikub, siis tuleb mõistliku aja jooksul ehk piisavalt kiiresti määrata sellest tulenevad Teie õiguste teostamise viisid sh teatada kavatsusest viiviseid või leppetrahvi nõuda jne.

Omame pikaaegset kogemust võõrandamis-, töövõtu-, käsundus-, teenuse osutamise jne. lepingute koostamisel.