Maksuõigus

Nii juriidilised kui ka füüsilised isikud puutuvad oma igapäevastes tegemistes tihedalt kokku riigi ja kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud maksudega ning nende deklareerimise ja tasumisega. Siiski ei ole maksuõigusega seotud küsimused alati selged ja kõigile üheselt mõistetavad, mistõttu tekivad nii isikutevahelised vaidlused kui ka isikutel vaidlused Maksu- ja Tolliametiga.

Oleme Teile usaldusväärseks partneriks suhetes ja vaidlustes Maksu- ja Tolliametiga. Aitame Teid kaebuste ja vaiete koostamisel, läbirääkimiste- ja kohtuvaidluse pidamisel, lahenduste leidmisel, kompromisside sõlmimisel.

2013. aasta novembris lisandus meie meeskonda Madis Truber, kes on Maksu- ja Tolliametis töötanud alates 1994. aastast. Madis abistab Teid kõikides maksuõigust puudutavates küsimustes, sealhulgas läbirääkimistel ja kohtuvaidlustes. Kuna Maksu- ja Tolliametis spetsialiseerus Madis maksude sissenõudmisele ja vastutusotsuste koostamisele, siis omab ta eriteadmisi juhatuse liikme isiklikust vastutusest ning ettevõtete üleminekust.