Pankrotiõigus

Meil on suur kogemus erineva iseloomuga pankrotimenetluste läbiviimisel. Püüame koos kliendiga leida menetluse läbiviimiseks kõige optimaalsema lahenduse ning esindame klienti pankrotiprotsessis. Vajadusel ostame raskes seisus äriühingu, muudame juhatust, likvideerime või esitame ise pankrotiavalduse. See võimaldab kliendil vältida asjaajamistega kaasnevat liigset stressi, lastes keskenduda uutele äriideedele.