Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioon Harju Maakohtu 16. jaanuari 2023. a otsuse peale Nikita Burtsevi väärteoasjas liiklusseaduse § 201 lg 1 ja § 203 järgi.
Kaebus Riigikogu 15.05.2023. a ja 16.05.2023. a otsuste peale
Kristiine üürnike ühenduse ja Henn Leetna kaebused Riigikogu valimise seaduse põhiseadusvastaseks tunnistamiseks.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.05.2022. a otsuse peale Kehtna Mõisa OÜ kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti otsuse ja vaideotsuse tühistamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.09.2022. a otsuse peale XXX kaebuses Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse, otsuse ja vaideotsuse osaliseks tühistamiseks ning teatise õigusvastasuse tuvastamiseks
Tallinn, Kirsi tn 6, Kirsi tn 8 korteriühistu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.01.2023. a määruse peale Tallinn, Kirsi tn 6, Kirsi tn 8 korteriühistu avalduses Jaani Kuusi vastu võla nõudes
AS LHV Pank määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.06.2022. a määruse peale AS-i LHV Pank hagis Ü OÜ, K OÜ, M.N. ja T.N. vastu võlgnevuse ja viivise väljamõistmiseks
aktsiaselts Pärnu REV kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.04.2022. a otsuse peale Andres Kesküla hagis aktsiaseltsi Pärnu REV vastu 30.10.2020 üldkoosoleku otsuse tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning võlgnevuse ja viivise väljamõistmiseks
Neticom OÜ määruskaebus, Novellus OÜ määruskaebus ja Osaühing Veetorni partnerid määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.07.2022. a määruse peale Neticom OÜ avalduses AS KC Grupp pankroti väljakuulutamiseks
Janne Raudsepa kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2022. a otsuse peale Janne Raudsepa kaebuses Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistuse korralduste ning Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni korralduse tühistamiseks
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ § 5(2) lõige 1 punkt 4.
Kinnine menetlus. Lahend avalikustada osaliselt TsMS § 38 ja § 462 alusel.
Kinnine menetlus. Lahend avalikustada osaliselt TsMS § 38 ja § 462 alusel.
Osaühingu Aktiva Finants määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 17.06.2022. a määruse peale Osaühingu Aktiva Finants hagis Jevgeni Skorupskase ja Natalja Skorupskiene vastu ühisvara jagamiseks
T.T. hagi MLA Viimsi lasteaiad vastu
Clyde Kulli kaitsjate vandeadvokaatide Aivar Pilve ja Marko Pilve kassatsioon Harju Maakohtu 22. detsembri 2022. a otsuse peale Clyde Kulli väärteoasjas riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 54 lg 1 ja § 53 lg 1 järgi.
Kinnine menetlus. Lahend avalikustatud osaliselt, TsMS § 38 ja § 462 alusel.
Kinnine menetlus. Lahend avalikustatud osaliselt, TsMS § 38 ja § 462 alusel.
Osaühing Pompei tee 79 määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10.10.2022. a määruse peale Osaühingu Eesti Killustik hagis Osaühingu Pompei tee 79, Osaühingu Levalex Invest, Osaühingu Natural Projects ja Prestante OÜ vastu tehingute tühisuse tuvastamise nõudes
Armen Aslanyani kaitsja vandeadvokaat Natalia Lausmaa kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 23. novembri 2022. a otsuse peale kriminaalasjas Armen Aslanyani süüdistuses KarS § 121 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi.
Tarne OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Kristo Tederi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 09.11.2022. a otsuse peale Tarne OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Kristo Tederi hagis LCAP OÜ ja Sambliku 5 OÜ vastu rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmiseks
Andrei Tšerednitšenko kaitsja vandeadvokaat Irina Žurina kassatsioon Viru Maakohtu 28. novembri 2022. a otsuse peale kriminaalasjas Andrei Tšerednitšenko süüdistuses KarS § 424 lg 2 järgi.
AS Veejaam kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.06.2018. a otsuse peale Elering AS kohustamiseks taastuvenergia toetuse väljamaksmiseks ja OÜ Espo kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.11.2018. a otsuse peale OÜ Espo kaebuses Elering AS-i vastuste tühistamiseks ning Elering AS-i kohustamiseks vaadata uuesti läbi OÜ Espo taotlus taastuvenergia toetuse saamiseks.
Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 25.05.2022. a otsuse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti käskkirja tühistamiseks
Metsalliku Mesindustalu määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 03.02.2023. a määruse peale Metsalliku Mesindustalu kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti otsuse osaliseks tühistamiseks ning vastustaja kohustamiseks
Kuva rohkem lahendeid