Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Kinnine menetlus
Haapsalu Linnavalitsuse määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.08.2018. a määruse peale Haapsalu Linnavalitsuse avalduses alaealise A.M-i kinnisesse lasteasutusse paigutamiseks
Jelizaveta Morozova kaitsja vandeadvokaadi abi Allan Valgu kassatsioon Viru Maakohtu 12. juuni 2018. a otsuse peale Jelizaveta Morozova väärteoasjas liiklusseaduse § 259 lg 2 p 3 järgi.
Kinnine menetlus
Karin Alliksaar kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.05.2018. a otsuse peale Karin Alliksaare hagis Swedbank AS vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks
Alari Piperali kaitsja vandeadvokaat Margus Lentsiuse määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21. märtsi 2018. a määruse peale. Alari Piperali suhtes tehtud Läti Vabariigi Riia linna Latgale eeslinna kohtu 24. jaanuari 2017. a otsuse Eesti Vabariigis täitmise lubatavaks tunnistamine.
Aktsiaselts Tallink Duty Free kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.10.2017 otsuse peale Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse tühistamiseks
Kinnine menetlus
Kinnine menetlus
Kohtutäitur Kristiina Feinman määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2018. a määruse peale Hannalore Jõearu kaebuses Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinmani 01.12.2017 otsusele täiteasjas nr 034/2011/228
Aap Velsi kaitsja vandeadvokaat Sven Sillari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29. juuni 2018. a määruse peale. Aap Velsi vahistuse põhjendatuse kontroll ja vahistuse kergemaliigilise tõkendiga asendamata jätmine ning kohaldatud lisapiirangute jätkuvalt põhjendatuks lugemine.
Osaühing SPITAK KRUNK kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.06.2018. a otsuse peale Osaühingu SPITAK KRUNK hagis OÜ DOLANEST vastu kahjuhüvitise ja viivise saamiseks
Andres Nõgisto kaitsja vandeadvokaat Küllike Nammi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 23. augusti 2018. a määruse peale. Andres Nõgisto tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve kohaldamisega vangistusest vabanemise õiguse tekkimise aeg.
MTÜ Eesti Roheline Liikumine määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.10.2018. a määrusele Keskkonnaameti korralduse „Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala piiri kehtestamine Leerimäe tee 12 kinnistu juures“ tühistamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16.03.2018. a otsuse peale XXX hagis Tallinn, Koidu tn 11 korteriühistu (endine nimi Korteriühistu Koidu 11) vastu kahju hüvitamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.02.2018 kohtuotsuse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti kohustamiseks täitma teabenõuet
Veigo Sasse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.05.2018. a otsuse peale Veigo Sasse hagis Leelo Vaabi vastu isikliku kasutusõiguse sisu määramiseks või sama sisuga tähtajatu tasuta isikliku kasutusõiguse tuvastamiseks ja kinnistusraamatusse kantud isikliku kasutusõiguse muutmiseks nõusoleku saamiseks ning Leelo Vaabi vastuhagis Veigo Sasse vastu kinnistusraamatust isikliku kasutusõiguse kande kustutamiseks nõusoleku saamiseks
AS ATKO Bussiliinid määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 06.07.2018. a määruse peale Narva Linnavalitsuse vaideotsuse ning Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teate lisana vormistatud tasusumma vähendamise akti tühistamiseks ja täiendava 1800 euro tasumisele kohustamiseks
Heli Insleri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 7.03.2018. a otsuse peale Heli Insleri hagis Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) vastu töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks, hüvitise ja saamata jäänud töötasu väljamõistmiseks
Osaühing GMPP Disain kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.05.2018. a otsuse peale Osaühing GMPP Disain hagis Tellis 49 OÜ vastu kahju hüvitamiseks
Margarita Toode määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 27.06.2018. a määruse peale Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 22.02.2018. a otsuse peale Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kaebuses Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse tühistamiseks
Erikogu pädeva kohtu määramiseks XXX kaebuses Tartu Vangla kohustamiseks võimaldada hammaste proteesimise teenust
Kuva rohkem lahendeid