Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
K.N. määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18.12.2019. a määruse peale M.T. avalduses ühise hooldusõiguse lõpetamiseks ja ainuhooldusõiguse saamiseks
Heiti Jaanipere (pankrotis) pankrotihaldur Tiia Kalause kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 25.10.2019. a otsuse peale Heiti Jaanipere hagis AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaali vastu kindlustushüvitise ja viivise väljamõistmiseks
XXX ja XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 17.04.2019. a määruse peale Viljandi Linnavalitsuse korralduse nr 41 p-de 2, 4 ja 5 tühisuse või õigusvastasuse tuvastamiseks ning Viljandi linna tegevuse õigusvastasuse tuvastamiseks seonduvalt arvete väljastamisega
Aleksandr Tšaplõgini kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.04.2019. a otsuse peale erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 4. juuni 2018. a ettekirjutuse tühistamiseks
Osaühing Inrestauraator Projekt kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.05.2019. a otsuse peale Jõelähtme Vallavalitsuse hagis Inrestauraator Projekt OÜ vastu 100395,16 euro ja viivise nõudes
Silver Ratniku kaitsja vandeadvokaadi abi Heiki Kuninga kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 29. oktoobri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Silver Ratniku süüdistuses KarS § 184 lg 1 järgi.
Sihtasutuse Ida-Viru Keskhaigla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2019. a otsuse peale Sihtasutuse Ida-Viru Keskhaigla hagis AS-i Oma Ehitaja ja Osaühingu EstKONSULT vastu ehitustöövõtulepingu ja projekteerimislepingu rikkumisega tekitatud kahjuhüvitise ja viivise väljamõistmiseks
OÜ Keskkonnaekspert kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 28.06.2019 otsuse peale OÜ Keskkonnaekspert hagis Kalev Sikk vastu võla nõudes
Maksu- ja Tolliameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10.07.2019. a määruse peale täitmist tagavate toimingute sooritamiseks antud halduskohtu loa tühistamise asjus
LAPAVIRA OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 24.01.2019. a otsuse peale Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt kahju hüvitamise nõudes
Kostar Plus OÜ kassatsioonkaebus ja Daimler AG vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10.05.2019. a otsuse peale Daimler AG hagis Kostar Plus OÜ vastu tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks ja disainilahenduse õiguste kasutamisest hoidumiseks
Maksu- ja Tolliameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 04.09.2019. a määruse peale Maksu- ja Tolliameti taotluses loa andmiseks täitmist tagavate toimingute sooritamiseks
HELMOT-E OÜ kaitsja vandeadvokaat Raul Markuse kassatsioon Viru Maakohtu 11. septembri 2019. a otsuse peale HELMOT-E OÜ väärteoasjas välismaalaste seaduse § 301 lg 2 järgi.
Eesti Keskkonnateenused AS kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.01.2020. a otsuse peale Eesti Keskkonnateenused AS kaebus Viimsi Vallavalitsuse 13. augusti 2019. a korralduse nr 481 osaliseks tühistamiseks
Tartu tööpiirkonna kohtutäitur Ivi Kalmeti määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 14.08.2019. a määruse peale kohtutäitur Ivi Kalmeti kinnistamisavalduses
XXX kaitsja vandeadvokaat Avo Pärmanni määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17. detsembri 2019. a määruse peale. XXX vahistamine.
Hendriko Talviku kaitsja vandeadvokaat Madis Mahlapuu kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 15. oktoobri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Hendriko Talviku süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi.
Rimon Stinti riigi õigusabi taotlus
Ariine Järvelaid kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.09.2019. a otsuse peale PAMBUSTURA PAMBULI OÜ (likvideerimisel) hagis Ariine Järvelaidi ja Timur Aderi vastu 2500 euro ja viivise saamiseks
Tori valla (Tori Vallavalitsuse kaudu) määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 2.10.2019. a määrusele peale täisealise piiratud teovõimega A.L. avalduses eestkoste ja kinnisesse asutusse paigutamise lõpetamiseks ning eestkostjalt teabe saamiseks
M. M-i kaitsja vandeadvokaat Eva Tibari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 4. novembri 2019. a määruse peale. M. M-i taotlus menetluskulude hüvitamiseks.
Tiina Annamaa kaitsja vandeadvokaat Viktor Turkini kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 9. oktoobri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Tiina Annamaa süüdistuses KarS § 121 lg 2 p 2 järgi.
Andrus Lutsu kaitsja vandeadvokaat Rainer Objarteli, Jaan Padari kaitsja vandeadvokaat Ann Saare ja Valeri Prištšepovi kaitsja vandeadvokaat Kalju Kutsari kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 26. juuni 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Andrus Lutsu süüdistuses KarS § 184 lg 2 p 2, Jaan Padari süüdistuses KarS § 184 lg 2 p 1 ning Valeri Prištšepovi süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi.
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 30.01.2020. a määruse peale XXX esialgse õiguskaitse taotluses Viru Vangla 6. novembri 2019. a käskkirja nr 6-2/716-1 kehtivuse peatamiseks
Vandeadvokaadi abi Olavi Järve määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.10.2019. a määruse peale I.P. hagis R.R. vastu elatise väljamõistmiseks.Esindajatasu väljamõistmine.
Kuva rohkem lahendeid