Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Janis Pintmani kaitsja vandeadvokaat Indrek Västriku määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19. oktoobri 2022. a määruse peale kriminaalasjas Janis Pintmani süüdistuses KarS § 169 järgi.
Siim Grossbergi kaitsja vandeadvokaat Ahto Sirendi kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 25. mai 2022. a otsuse peale kriminaalasjas Siim Grossbergi süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2, § 121 lg 2 p-de 2 ja 3, § 214 lg 2 p-de 1 ja 3, § 136 lg 1, § 209 lg 2 p 1 - § 25 lg 2 ning § 418-1 lg 1 järgi.
OÜ TOOMEMAA kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 18.02.2022. a otsuse peale OÜ TOOMEMAA hagis Deniss Golubi ja Maksim Golubi vastu kahju hüvitamiseks
Riigiprokuratuuri riigiprokuröri Sigrid Nurme määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14. juuni 2022. a määruse peale. Menetlusväliste isikute trahvimine.
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 30.09.2021. a otsuse peale XXX kaebuses Viru Vangla vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks
Sergei Baumeri riigi õigusabi taotlus
Kristen Kanniku kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.11.2021. a otsuse peale Kodumaa Kapitali HLÜ hagis Kristen Kanniku vastu võla väljamõistmiseks
Ain Polma kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2021. a otsuse peale Ain Polma kaebuses Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
Jelena Jazõkova kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.06.2022. a otsuse peale Jelena Jazõkova kaebuses Eesti Haigekassa ettekirjutuse ja vaideotsuse tühistamiseks
Kiili Vallavalitsuse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.01.2022. a otsuse peale Mati Roosilehe kaebuses Kiili Vallavalitsuse korralduse tühistamiseks, Kiili valla kohustamiseks kustutada ehitisregistrisse valla kasuks sundvalduse seadmise kohta tehtud kanne ning Kiili Vallavalitsuse korralduse tühistamiseks või alternatiivselt tühistuse tuvastamiseks
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Külli Saksa kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 30. augusti 2022. a otsuse peale kriminaalasjas Friedrich Meinhard Rudissaare süüdistuses KarS § 120 lg 1 järgi.
A. J-i kaitsja vandeadvokaat Mariann Tusti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31. septembri 2022. a määruse peale. A. J-ile statsionaarse psühhiaatrilise sundravi kohaldamine.
Maik Teiv määruskaebus ja Janne Teiv määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.01.2022. a määruse peale OÜ Dagenhart (pankrotis) pankrotihaldur Jüri Truutsi, OÜ Paxton Assets (pankrotis) pankrotihaldur Indrek Lepsoo ja Osaühingu Reyna Trade (pankrotis) pankrotihaldur Kristo Tederi hagis Maik Teivi ja Janne Teivi vastu abieluvaralepingu tagasivõitmiseks ja ühisvara jagamiseks
Marika Palingu kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.02.2022. a otsuse peale Marika Palingu kaebuses Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
Üllar Kasaku kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2021 otsuse peale Üllar Kasaku kaebuses Maa-ameti korraldusele
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2021 otsuse peale XXX kaebuses õigusemõistmisega tekitatud mittevaralise kahju rahas hüvitamiseks
Raissa Kozljakova ja Alevtina Tšernavina määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 30.05.2022. a määruse peale Raissa Kozljakova ja Alevtina Tšernavina avalduses Narva linn, P. Kerese tn 19 korteriühistu 14. aprilli 2020. a üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamiseks
Marko Tiimani kaitsja vandeadvokaat Elmer Muna ja Madis Enoki kaitsja vandeadvokaat Margus Lentsiuse määruskaebused Tallinna Ringkonnakohtu 10. augusti 2022. a määruse peale kriminaalasjas Marko Tiimani ja Madis Enoki süüdistuses KarS § 217-2 lg 1 järgi. Kriminaalmenetluse lõpetamine aegumistähtaja möödumise tõttu.
Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.02.2022. a määruse peale Jüri Laoväli hagis Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks ning hüvitise ja töötasu väljamõistmiseks
Sense OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Vladimir Kutšmei kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.05.2022. a otsuse peale Sense OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Vladimir Kutšmei hagis Sense OÜ (pankrotis) vastu võlausaldajate 7. oktoobri 2021. a üldkoosoleku päevakorra punktide 2 ja 3 osas tehtud otsuste kehtetuks tunnistamiseks
Indrek Tarandi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13.05.2022. a otsuse peale Indrek Tarandi hagis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks, kahju tekitava tegevuse lõpetamiseks, alternatiivselt ebaõigete andmete avaldamise keelamiseks ning mittevaralise kahju hüvitamiseks
XX-i individuaalkaebus tuvastada põhiseaduse § 21 lg-s 2 sätestatud põhiõiguse rikkumine.
Tanel Idaranna kaitsja vandeadvokaat Stig Hendriksoni määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18. mai 2022. a määruse peale. Tanel Idaranna (Idarand) suhtes tehtud Parket Centrale Verwerking O.M. 12. juuli 2021. a otsuse tunnustamine ja Eesti Vabariigis täitmise lubatavaks tunnistamine
Janno Hingla kaitsja vandeadvokaat Anu Pärtli määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. mai 2022. a määruse peale kriminaalasjas Janno Hingla süüdistuses KarS § 121 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi.
Andres Jaanuse ja Märt Puusti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.02.2022. a otsuse peale Andres Jaanuse ja Märt Puusti kaebuses Viimsi Vallavolikogu otsuse ja kirja tühistamiseks või alternatiivselt kirja õigusvastasuse tuvastamiseks
Kuva rohkem lahendeid