Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Erikogu pädeva kohtu määramiseks XXX kaebuses Tartu Vangla vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõudes
XXX esindaja vandeadvokaat Sandra Sepa määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 5. juuli 2019. a määruse peale. Menetluskulude küsimus.
Maanus Mürkhaina (pankrotis) pankrotihaldur Mart Sikuti teistmisavaldus Tartu Maakohtu 16.03.2018. a ja Tartu Ringkonnakohtu 12.11.2018. a otsuste peale Osaühingu STANEK (pankrotis) pankrotihaldur Küllike Miti hagis Keiti Mürkhaina ja Maanus Mürkhaina (pankrotis) vastu tagasivõtmise korras kehtetu kinkelepingu alusel saadu hüvitamiseks.
Tõnis Põldmaa kaitsja vandeadvokaat Enno Heringsoni kassatsioon Tartu Maakohtu 26. juuli 2019. a otsuse peale Tõnis Põldmaa väärteoasjas looduskaitseseaduse § 74 lg 1 järgi.
Natalja Lainjärve kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 26.08.2019. a otsuse peale Natalja Lainjärve hagis Janek Lainjärve vastu ühisomandi lõpetamiseks ja ühisvara jagamiseks ning Janek Lainjärve vastuhagis Natalja Lainjärve vastu ühisvara jagamiseks
Jaanika Kadak kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 4.03.2019. a otsuse peale TM Mets OÜ hagis Jaanika Kadaku vastu kahju hüvitamise nõudes
Kannatanu esindaja vandeadvokaat Natalia Lausmaa kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 26. veebruari 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Stanislav Semenjuki süüdistuses KarS § 114 lg 1 p 3 - § 25 lg 2 järgi.
OÜ Mitteldorf kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.10.2019. a otsuse peale Eesti Töötukassa juhatuse otsuse „Eesti keele koolitus“ osaliseks tühistamiseks
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Deniss Medvedevi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21. augusti 2019. a määruse peale. Kriminaalasi Artjom Demidovi süüdistuses KarS § 202 lg 2 p 1 ja Andrus Herküli süüdistuses KarS § 202 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi. Kriminaalmenetluse lõpetamine KrMS § 274-2 lg 1 alusel seoses menetluse mõistliku aja möödumisega.
Artemij Staritšenkovi kaitsja vandeadvokaat Priit Palmiste, Kajar Viitkini kaitsja vandeadvokaadi abi Marko Tammanni ja Jaan Saadi (Saat) kaitsja vandeadvokaat Paul Järve kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 4. aprilli 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Artemij Staritšenkovi, Kajar Viitkini ja Jaan Saadi süüdistuses KarS § 184 lg 2-1 järgi.
XXX esindaja Oliver Nääsi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24. juuli 2019. a määruse peale. Kriminaalmenetluse seadustiku § 12 lg 4-1 kohaldamine menetlusosalistele ja teistele istungisaalis viibijatele.
Kannatanu XXX esindaja vandeadvokaat Kari-Paavo Kochi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24. aprilli 2019. a määruse peale. Tsiviilhagi lahendamise küsimus.
Kristina Kohnke-Stepanova kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.06.2019. a otsuse peale EXPRESS CREDIT AS hagis Leonid Lentsmani ja Kristina Kohnke-Stepanova vastu ühisvara jagamiseks
AS Metaprint kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18. mai 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-241 kaebuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 22. septembri 2014. a otsuse tühistamiseks
ISIS Medical OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 14.11.2019. a otsuse peale VAKO 22.07.2019. a otsuse tühistamiseks, millega tunnistati kehtetuks hankija otsused riigihankes „Diagnostikumide ostmine haigustekitajate tuvastamiseks NAT meetodil koos teostamisvõimalusega täisautomaatsel analüsaatoril”
Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Riigikogus 29.05.2019 vastu võetud kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus.
AS ATKO Bussiliinid kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 07.02.2019. a otsuse peale Narva Linnavalitsuse vaideotsuse ning Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teate nr 1 13/4602 lisana vormistatud tasusumma vähendamise akti tühistamiseks ja 2016 aasta novembri eest täiendava 1800 euro tasumiseks kohustamiseks
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 punkt 8 osas, milles see välistab riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise sellise isiku eest, kes on ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud isiku ülalpeetav registreeritud elukaaslane, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last ning kelle eest või kelle registreeritud elukaaslase eest riik ei maksa sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse lõike 1 punkti 1 või 11 alusel.
Indrek Rohtla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2019. a otsuse peale Osaühingu Krivest hagis Indrek Rohtla vastu võla väljamõistmiseks
Ülle Saadi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 07.12.2018. a otsuse peale Tallinna Linnaplaneerimise Ameti korralduses sisalduva otsuse tühistamiseks ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kohustamiseks
Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.03.2019. a otsuse peale Karli Kalda kaebuses relvalubade kehtetuks tunnistamise asjus
Riho Kalve, Ringvald OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.06.2019. a otsuse peale Tatjana Baraševa ja Stanislav Baraševi hagis Ringvald OÜ ja Riho Kalve vastu juhatuse liikme tagasikutsumiseks ja avalduses uue juhatuse liikme määramiseks
AS-i Dotnuva Baltic kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 17.06.2019. a otsuse peale ASHTANGA KUNDALINI OÜ (likvideerimisel, endise ärinimega 4K System OÜ), Sten Janu ja PAHANDUSMINISTEERIUM OÜ hagis AS-i Dotnuva Baltic ja OÜ Lõuna Farm (likvideerimisel) vastu täitemenetluses tehingu tagasivõitmiseks ja tehingu järgi saadu hüvitamiseks
VIKING STAINLESS OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.04.2019. a otsuse peale VIKING STAINLESS OÜ hagis Tallinn, Supluse pst 1 korteriühistu (endise nimega Korteriühistu Merivälja tee 5) vastu kahju 22 839.36 euro hüvitamiseks
Katrin Noorkõivu kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 26.06.2019. a otsuse peale Priit Noorhani hagis Katrin Noorkõivu vastu kaasomandi lõpetamise nõudes
Kuva rohkem lahendeid