Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Jevgeni Moskaljovi kaitsja vandeadvokaadi abi Igor Belugini määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 30. augusti 2021. a määruse peale kriminaalasjas Jevgeni Moskaljovi süüdistuses KarS § 113 lg 1 ja § 200 lg 2 p 4 järgi.
Vinomatos Lda esindaja vandeadvokaadi abi Mihkel Kivisalu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22. juuni 2021. a määruse peale. Vinomatos Lda vara konfiskeerimine.
Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2020 otsuse peale Maarja Reineberg kaebuses Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
ALANDIA KV OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.06.2021. a määruse peale ALANDIA KV OÜ hagis OÜ SIIBXID ja AS Süda Maja (pankrotis) pankrotihaldur Toomas Saarma vastu kompromissi tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistamiseks ja tahteavalduste andmiseks kohustamiseks. Hagi läbi vaatamata jätmine.
Metsaharvenduse OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.03.2021. a määruse peale Rainer Jaamu avalduses Metsaharvenduse OÜ vastu teabe andmise ja dokumentidega tutvumise kohustamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 20.05.2021 otsuse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti otsuse tühistamiseks
TR Installation OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.06.2021. a määruse peale AS Windoor saneerimismenetluses
Akos Invest UÜ määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 22.04.2021. a määruse peale Akos Invest UÜ hagis Pille Tiiraku vastu kahju hüvitamiseks
Admiral Markets AS määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.10.2021. a määruse peale Admiral Markets AS-i avalduses eeltõendamismenetluse algatamiseks
A kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.03.2021. a otsuse peale A hagis B, C ja D vastu pärimisõiguse tuvastamiseks
Pärnu kohtutäitur Rannar Liitmaa määruskaebus ja AS SEB Pank määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.06.2021. a määruse peale Tiit Laja kaebuses kohtutäitur Rannar Liitmaa 15.02.2021 otsusele täiteasjas nr 175/2021/84
Andres Pärloja kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.04.2021 otsuse peale Andres Pärloja kaebuses Tallinna Linnaplaneerimise Ameti keeldumise ja Tallinna Linnavalitsuse korralduse tühistamiseks ning Tallinna linna kohustamiseks rahuldada kaebaja 23.01.2020 taotlus
Andrus Oru (Org) määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 23.03.2021. a määruse peale Osaühing AKRON avalduses juurdepääsu määramiseks avalikult kasutatavalt teelt Peetri karjääri kinnistule
A.R määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.06.2021. a määruse peale H.K. avalduses vanemate ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks lapse suhtes ning ainuhooldusõiguse ja otsustusõiguse saamiseks ning A.R. avalduses lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks
Balti Metsahooldus Grupp OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.04.2021. a otsuse peale Balti Metsahooldus Grupp OÜ hagis Pärnu linna vastu 27. detsembri 2017 hankelepingu p-st 1.3.2 ja hankeobjekti tehnilise kirjelduse p-st 1.2 tulenevate kohustuste tuvastamiseks
Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 09.11.2020 otsuse peale Meelis Liebergi kaebuses Maksu- ja Tolliameti 15. aprilli 2019. a otsuse nr 13-21/00412-2 ja 3. juuni 2019. a vaideotsuse nr 6-1/4388-2 tühistamiseks ning vastustaja kohustamiseks vabastada kaebaja kinnistud kohtuliku hüpoteegi alt
Sulev Puumeistri (Puumeister) kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.04.2019 otsuse peale Sulev Puumeistri kaebuses kutse andmise asjus
Eltjo Hessel Witkopi, Vello Urba ja Taisy Jõgi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.12.2019. a otsuse peale Pärnu Linnavalitsuse 11. mai 2017. a otsuse, 4. septembri 2017. a korralduse, 14. septembri 2017. a otsuse, 18. aprilli 2018. a otsuse ning 19. novembri 2018. a korralduse tühistamiseks
Terviseameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.12.2020 otsuse peale AS Medita Baltics kaebuses Terviseameti otsuste tühistamiseks ja Terviseameti kohustamiseks andmete vastavusse viimiseks
Priit Sibula kaebus Riigikogu 9. novembri 2021. a otsuse peale
Aleksei Ditleri kaitsja vandeadvokaat Epp Landbergi ja Juri Vladimirovi kaitsja vandeadvokaadi abi Kristjan Tuule kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 17. juuni 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Aleksei Ditleri ja Juri Vladimirovi süüdistuses KarS § 188 lg 2 p 1 ning § 184 lg 2-1 järgi.
AS Redgate Capital kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.03.2021. a otsuse peale AS-i Redgate Capital hagis Arealis Holding AS-i vastu põhivõlgnevuse ja viiviste nõudes
Pan-Estonian OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.04.2021. a otsuse peale Pan-Estonian OÜ hagis AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaali vastu kindlustushüvitise ja viivise väljamõistmiseks
Teresa Sale kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 29.06.2021. a otsuse peale MTÜ Habitus hagis Teresa Sale vastu kahju hüvitamiseks.
N. P. kaitsja vandeadvokaadi abi Sander Potisepa määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22. juuli 2021. a määruse peale. Tõkendi küsimus.
Kuva rohkem lahendeid