Date:
Case number:
Outcome:
XXX esindaja vandeadvokaat Martin Männiku määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19. veebruari 2019. a määruse peale.
Keskkonnainspektsiooni kassatsioon Viru Maakohtu 21. veebruari 2019. a otsuse peale Roman Goršanovi väärteoasjas kalapüügiseaduse § 77 lg 2 järgi.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.11.2018. a otsuse peale Väinamere Liinid OÜ kaebuses riigihankes tekitatud kahju hüvitamiseks
Dimitri Kärbergi kaitsja vandeadvokaat Olev Kuklase ja Paul Kärbergi kaitsja vandeadvokaat Küllike Nammi määruskaebused Tallinna Ringkonnakohtu 13. mai 2019. a määruse peale kriminaalasjas Paul Kärbergi ja Dimitri Kärbergi süüdistuses KarS § 184 lg 2-1 järgi.
Hüpoteeklaen AS määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.03.2019. a määruse peale Hüpoteeklaen AS hagis Tallinna kohtutäitur Arvi Pingi ja osaühingu MAIMIKK vastu kohtutäitur Arvi Pingi poolt täiteasjades nr 024/2018/73 ja nr 024/2018/74 koostatud jaotuskavade vaidlustamiseks
Merle Merilo kaitsja vandeadvokaat Eva Tibari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27. veebruari 2019. a määruse peale. Merle Merilo väärteoasjas menetluskulude väljamõistmise vaidlustamine
Maksu-ja Tolliameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.03.2019. a määruse peale täitmist tagavate toimingute sooritamiseks
Margus Lentsius määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 23.04.2019. a määruse peale Taikos Projektas UAB hagis Margus Lentsiuse, Ingrida Mikenaite ja Nerijus Numavičiuse vastu juhatuse liikme ja enamusosaniku poolt vähemusosanikule tekitatud kahju hüvitamiseks
Tiit Märtmani kaitsja vandeadvokaadi abi Toomas Laanemaa kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 21. jaanuari 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Tiit Märtmani süüdistuses KarS § 209 lg 2 p-de 1, 3 ja 4 (kehtivas redaktsioonis KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 ja 5) järgi.
G.V määrukskaebus Tartu Ringkonnakohtu 12.04.2019. a määruse peale Elva valla avalduses vanema hooldusõiguse äravõtmiseks ja lapsele eestkostja määramiseks
AS Metaprint kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18. mai 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-241 kaebuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 22. septembri 2014. a otsuse tühistamiseks
Oliver Pullisaare kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31. augusti 2018. a otsuse peale Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusloa õigusvastasuse tuvastamiseks, kasutusloa tühistamiseks ja varalise kahju hüvitamiseks
Osaühing TOIGER Inkasso kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.05.2019. a otsuse peale Maksu- ja Tolliameti intressinõude tühistamiseks
Pandivere Pansion OÜ kaitsja vandeadvokaat Sven Sillari ning Pandivere Pansion OÜ ja Margus Peldese kaitsjate vandeadvokaatide Sandra-Kristin Noodi ja Ants Nõmpri kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 15. novembri 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Pandivere Pansion OÜ süüdistuses KarS § 123 lg 2 – § 13 lg 1 ja Margus Peldese süüdistuses KarS § 123 lg 1 – § 13 lg 1 järgi.
Kannatanute X1 ja X2 esindaja vandeadvokaat Dmitri Teplõhhi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Reimo Toomi süüdistuses KarS § 217-2 lg 1 (kehtivas redaktsioonis KarS § 217-2 lg 1), § 201 lg 2 p-de 1 ja 2 (kehtivas redaktsioonis KarS § 201 lg 2 p-de 1 ja 2) ning § 344 lg 1, Aleksandr Tsõgankovi süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2 – 22 lg 3 (kehtivas redaktsioonis KarS § 201 lg 2 p 2 – 22 lg 3) ning § 344 lg 1 ja Kalle Kivisaare süüdistuses KarS § 201 lg 2 p-de 1 ja 2 - § 22 lg 3 (kehtivas redaktsioonis KarS § 201 lg 2 p-de 1 ja 2 – 22 lg 3 ) ning § 344 lg 1 järgi.
Lääne-Nigula valla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2018. a otsusele osaühing KEKKILÄ EESTI kaebuses Lääne-Nigula Vallavolikogu 13. märtsi 2017. a otsuse nr 12 resolutsiooni punkti 1 ja otsuse nr 13 õigusvastasuse tuvastamiseks ning Lääne-Nigula Vallavolikogu kohustamiseks
Chirag Mody kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13.03.2019. a otsuse peale Chirag Mody hagis AB „Lietuvos draudimas“ (Eesti filiaali kaudu) vastu ja AS-i SEB Pank vastu kahju hüvitamise nõudes
Mart Kangur, Peeter Papli ja Henrik Põdra kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.09.2018. a otsuse peale Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 13.08.2018. a määrusele Viru Vangla 16. jaanuari 2018. a käskkirja ja 16. aprilli 2018. a käskkirja õigusvastasuse tuvastamiseks ning mittevaralise kahju hüvitamiseks seoses üksikvangistuses viibimisega Viru Vangla 16. oktoobri 2017. a käskkirja alusel
Piret Soosalu kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 4.02.2019. a otsuse peale Piret Soosalu hagis Hillar Soosalu (pankrotis) pankrotihalduri Einar Vallandi ja Hillar Soosalu (pankrotis) vastu abielu lahutamiseks, ühisvara jagamiseks ja välistamiseks pankrotivarast ning hüvitise ja viivise väljamõistmiseks
Ritva-Anneli Kurki ja Tuomas Henrikki Kurki kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.03.2019. a otsuse peale Ritva-Anneli Kurki ja Tuomas Henrikki Kurki hagis Skinest Kinnisvara OÜ vastu 13 000 euro väljamõistmiseks
Ander Sagadi kaitsja vandeadvokaat Janek Valdma määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 4. märtsi 2019. a määruse peale. Ander Sagadi vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamata jätmine.
Harju Maakohtu kohtuniku Merike Varuski kaebus Riigikohtu juures asuva distsiplinaarkolleegiumi 22. aprilli 2019. a otsuse nr 9-13/19-1 peale
Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioon Harju Maakohtu 6. veebruari 2019. a otsuse peale Leonid Romanenko väärteoasjas liiklusseaduse § 223 lg 1 ja § 232 järgi.
Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kalmer Kase ja Fjodor Sokolovi kaitsjate vandeadvokaadi abi Valeriy Gimaevi ning vandeadvokaat Olev Kuklase kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 28. juuni 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Fjodor Sokolovi süüdistuses KarS § § 4023 lg 1, § 344 lg 1 – § 22 lg-te 2 ja 3; § 345 lg 1 – § 22 lg-te 2 ja 3; § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi.
Show more court reports