Date:
Case number:
Outcome:
Jaanus Soodla, Maie Soodla ja Meelis Soodla määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.01.2021. a määruse peale Tartu linn, Anne tn 75 korteriühistu avalduses Maie Soodlalt, Meelis Soodlalt ja Jaanus Soodlalt võlgnevuse ja viivise väljamõistmiseks
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jane Pajusi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 22. juuni 2021. a määruse peale kriminaalasjas Jaan Uibo ja Aivo Pärna süüdistuses KarS § 384 lg 1 ning Oliver Kruuda süüdistuses KarS § 384 lg 1 - § 22 lg 3 järgi. Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise vaidlustamine.
Metsaharvenduse OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.03.2021. a määruse peale Rainer Jaamu avalduses Metsaharvenduse OÜ vastu teabe andmise ja dokumentidega tutvumise kohustamiseks
Kalle Grünthali kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 31.08.2021. a otsuse nr 13 peale
Aet Haagi (Haak) kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.03.2021. a otsuse peale Aet Haagi hagis Vaike Paabo, Koidula Tokko ja Andrius Paabo vastu pärimisõiguse tuvastamiseks
Viktor Särgava kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.06.2020 otsuse peale Viktor Särgava kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti kohustamiseks vastata esitatud teabenõuetele
D. S-i kaitsja vandeadvokaat Epp Landbergi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. juuni 2021. a määruse peale. D. S-i vara arestimine.
X määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 25.03.2021 määruse peale X kaebuses Tartu Ülikooli otsuse tühistamiseks
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eve Soostari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20. mai 2021. a määruse peale kriminaalasjas Mati Kinga süüdistuses KarS § 213 lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 4 , § 120 lg 1 ja § 121 lg 2 p 3 järgi.
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Diana Helila ja D. D. kaitsja vandeadvokaat Erki Kergandbergi kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 28. jaanuari 2021. a otsuse peale kriminaalasjas D. D. süüdistuses KarS § 113 lg 1 - § 25 lg 2 järgi.
XX hagi Eesti Vabariik Tallinna Vangla kaudu vastu prillide väljastamiseks
Aktsiaseltsi SEBE määruskaebus ja Maanteeameti ja mittetulundusühingu Ida-Viru Ühistranspordikeskus määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 15.05.2020. a määruse peale Aktsiaselts SEBE kaebuses Maanteeameti 21. augusti 2018. a käskkirja nr 1 2/18/269 tühisuse tuvastamiseks ning Mittetulundusühingu Ida-Viru Ühistranspordikeskus ja Maanteeameti kohustamiseks täita 15. juunil 2018 sõlmitud lepingu muudatusi või 27. veebruaril 2012 sõlmitud avaliku teenindamise lepingut või alternatiivselt hüvitada tekitatud kahju
Pädeva kohtu määramine X riigi õigusabi taotluse lahendamiseks
Erki Otti kaitsja vandeadvokaat Aadu Lubergi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 30. novembri 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Erki Otti süüdistuses KarS § 201 lg 1 järgi.
OÜ Realsten kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18.11.2020. a otsuse peale OÜ Realsten hagis Rein Kruusmanni vastu võla nõudes
Osaühing Hexanor Haldus määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.02.2021. a määruse peale Osaühingu Hexanor Haldus hagis Osaühingu Hexanor (pankrotis) pankrotihaldur Martin Krupi vastu nõude tunnustamiseks Osaühingu Hexanor (pankrotis) pankrotimenetluses. Hagi läbi vaatamata jätmine.
Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.12.2020 määruse peale Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kaebuses OÜ ATKO Liinid vastu halduslepinguga tekitatud kahju hüvitamiseks
Veiko Kulla määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.01.2021. a määruse peale Veiko Kulla hagis Dmitri Redkini vastu ebaõigete väidete ümberlükkamiseks ning mittevaralise kahju hüvitamiseks
Juris Lubānsi kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi, Guido Riibaku kaitsja vandeadvokaat Margo Põbo ja Kristo-Rainar Lainelo kaitsja vandeadvokaadi abi Gregori Palmi kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 8. veebruari 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Juris Lubānsi ja Guido Riibaku süüdistuses KarS § 184 lg 2 p 1 ning Kristo-Rainar Lainelo süüdistuses § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi.
Arli Okase määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.2021. a määruse peale Arli Okase hagis Veho AS-i (endise ärinimega Silberauto Eesti AS) vastu lepingu täitmiseks ja kahju hüvitiseks
Helyse Kuusmaa (endine Karu) kaitsja vandeadvokaadi abi Silver Reinsaare kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 17. novembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Helyse Kuusmaa süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 5, 8 ja 9; § 213 lg 2 p 1 ning § 303 lg 1 järgi.
Aleksandr Komarovi kaitsja vandeadvokaat Indrek Västriku kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 11. jaanuari 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Aleksandr Komarovi süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 5, 7, 8 ja 9 ning § 424 lg 2 järgi.
XXX esindaja vandeadvokaat Sirje Musta määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 5. märtsi 2021. a määruse peale. Kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamine.
XXX kassatsioonkaebus ja Tallinna Vangla vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.10.2020 otsuse peale XXX kaebuses Tallinna Vangla 15. juuli 2019. a otsuse nr 5-37/19/70-4 tühistamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks
Kalle Kivi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.01.2021. a otsuse peale Kalle Kivi hagis Allan Paidre ja Heli Kuulmani (Kuulman) vastu 21.09.2017 kostjate vahel sõlmitud abieluvaralepingu ja asjaõiguslepingute kehtetuks tunnistamiseks, Heli Kuulmani kohustamiseks anda nõusolek sissenõude pööramiseks kostjate ühisvarale ning vara müümiseks avalikul enampakkumisel ning Heli Kuulmani vastuhagis Allan Paidre ja Kalle Kivi vastu ühisvara jagamiseks
Show more court reports