Date:
Case number:
Outcome:
H. S-i kaitsja vandeadvokaat Siim Mõistliku kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 21. augusti 2018. a otsuse peale kriminaalasjas H. S-i süüdistuses KarS § 141 lg 2 p-de 1 ja 6 järgi.
Allan Kiil kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.10.2018. a otsuse peale Allan Kiili hagis aktsiaseltsi Tallinna Sadam vastu hüvitise ja viivise saamiseks
Katrin Palm määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.08.2018. a määruse peale Juri Mirontšuki avalduses avalikult kasutatavale teele juurdepääsu saamiseks ja kinnisasja reaalservituudiga koormamiseks vajalike tahteavalduste saamiseks
TBB LIISINGU AKTSIASELTS ja TALLINNA ÄRIPANGA AS kassatsioonkaebus ning Osaühing Johnny H.W (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.06.2018. a otsuse peale Osaühingu Johnny H.W. pankrotihalduri Veli Kraavi hagis TALLINNA ÄRIPANGA AS-i, TBB LIISINGU AS-i ja PETRAMARK OÜ vastu tehingute tagasivõitmise ja alternatiivselt kahju hüvitamise nõudes ja TALLINNA ÄRIPANGA AS-i ja TBB LIISINGU AS-i vastuhagi Osaühingu Johnny H.W. pankrotihalduri Veli Kraavi vastu võlgnevuse nõudes
Alexander Filatov kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3.07.2018. a otsuse peale Alexander Filatovi hagis OÜ Baagest vastu saamata jäänud töötasu väljamõistmiseks
XXX kaitsja vandeadvokaat Karoliina Kõrgesaare määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30. augusti 2018 määruse peale XXX suhtes jälitustoiminguteks loa andmises
Konfidentsiaalne
Altenberg-Reval Aktsiaselts kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.06.2018. a otsuse peale Osaühing DEKTOREST hagis Altenberg-Reval Aktsiaseltsi vastu võla ja viivise väljamõistmiseks
Aap Velsi kaitsja vandeadvokaat Sven Sillari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29. juuni 2018. a määruse peale. Aap Velsi vahistuse põhjendatuse kontroll ja vahistuse kergemaliigilise tõkendiga asendamata jätmine ning kohaldatud lisapiirangute jätkuvalt põhjendatuks lugemine.
Gemalto AG kaebus Politsei- ja Piirivalveameti 26. aprilli 2017. a otsuse tühistamiseks ning Politsei- ja Piirivalveameti ja IDEMIA France SAS vahel sõlmitud hankelepingu tühisuse tuvastamiseks
Argo Mõttuse kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019. a otsuse nr 64 peale.
Riida Nihvelti kaitsja vandeadvokaadi abi Heiki Kuninga kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 7. septembri 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Riida Nihvelti süüdistuses KarS § 201 lg 1 järgi.
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019. a otsuse nr 68 peale
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019. a otsuse nr 65 peale
Urbo Vaarmann kassatsioonkaebus ja Oleg Kuzmin kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 27.02.2018. a otsuse peale OÜ Bau Ehitus hagis Oleg Kuzmini ja Urbo Vaarmanni vastu kahju hüvitamiseks
Kohtutäitur Reet Rosenthal kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 30.08.2018. a otsuse peale TARTU HOIU-LAENUÜHISTU hagis Tartu kohtutäitur Reet Rosenthali vastu kahju hüvitamiseks ja viiviste väljamõistmiseks
Üllar Kiisk ja Riina Kangur määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.09.2018. a määruse peale Üllar Kiisk ja Riina Kangur avalduses õhksoojuspumba eemaldamiseks kohustamiseks
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019. a otsuse nr 65 peale
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019. a otsuse nr 66 peale
Almar Gluštšenko kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019. a otsuse nr 67 peale
Z.S kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.09.2018. a otsuse peale S.O (pankrotis) pankrotihaldur Svetlana Pildeni hagis Z.S vastu 18.11.2011 abieluvaralepingu ja ühisvara jagamise kokkuleppe ja asjaõiguslepingu ning 09.03.2012 abieluvaralepingu ja ühisvara jagamise kokkuleppe muutmise lepingu ja asjaõiguslepingu tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistamiseks ning ühisvara jagamiseks
Tallinna linna kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.12.2017 otsuse peale Aivar Meindoki kaebuses faktilise asjaolu tuvastamiseks
Erikogu pädeva kohtu määramiseks XXX kaebuses Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõudes
Gemalto AG kaebus Politsei- ja Piirivalveameti 26. aprilli 2017. a otsuse tühistamiseks ning Politsei- ja Piirivalveameti ja IDEMIA France SAS vahel sõlmitud hankelepingu tühisuse tuvastamiseks
Show more court reports