Дата:
Номер дела:
Результат:
Erakond Eestimaa Rohelised kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 28.03.2019. a otsuse nr 97 peale
Egrit Viitkini kaitsja vandeadvokaat Kaspar Linnu ja Eero Mikenbergi kaitsja vandeadvokaat Rainer Objarteli kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 5. septembri 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Egrit Viitkini süüdistuses KarS § 210 lg 2 - § 25 lg-te 1 ja 2 ning Eero Mikenbergi süüdistuses KarS § 210 lg 2 järgi.
Veiko Murruste kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.10.2018. a otsuse peale AS Süda Maja (pankrotis) pankrotihalduri Toomas Saarma hagis Veiko Murruste vastu rahalise kohustuse täitmise kehtetuks tunnistamiseks tagasivõitmise korras
E.S kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.09.2018. a otsuse peale E.S hagis K.S vastu ühisvara jagamiseks ning E-M.S ja B-O.S vastu kinnisasja valduse üleandmiseks ning K.S hagis E.S vastu ühisvara jagamiseks
Lahend avalikustatud osaliselt TsMS § 38 ja § 462 alusel.
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 28.03.2018. a määruse peale Tartu Vangla koostatud individuaalse täitmiskava õigusvastasuse tuvastamiseks ja tühistamiseks
Signe Nõmmik määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 27.08.2018. a määruse peale AB “Lietuvos draudimas", AB “Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaudu, hagis Signe Nõmmiku vastu kahju hüvitamise nõudes.Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine
Lahend avalikustatud osaliselt TsMS § 38 ja § 462 alusel.
Helvi Neemre kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.10.2018. a otsuse peale Tõnis Neemre hagis Helvi Neemre vastu kaasomandi lõpetamise nõudes
Eesti Energia Aktsiaselts ja Elektrilevi OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 5.10.2018. a otsuse peale X.X-i hagis Elektrilevi OÜ ja Eesti Energia Aktsiaseltsi vastu kahju hüvitamise nõudes
Ilmar Epner, Eve Epner kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.10.2018. a otsuse peale AKTSIASELTSI MORPHEUS (pankrotis) pankrotihalduri Tiina Miti hagis Ilmar Epneri, Eve Epneri, ja Brit Abbasi vastu kahju hüvitamise nõudes
PKM Grupp OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 4.05.2018. a otsuse peale PKM Grupp OÜ hagis Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ vastu võlgnevuse ja viivise väljamõistmiseks ning Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ vastuhagis PKM Grupp OÜ vastu kahju hüvitamiseks
Adelan KVH OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22. märtsi 2018. a määrusele Maksu- ja Tolliameti taotluses loa saamiseks Adelan KVH OÜ suhtes täitmist tagavate toimingute sooritamiseks
Armas Viirsalu kaitsja vandeadvokaat Viktor Turkini kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 10. septembri 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Armas Viirsalu süüdistuses KarS § 385 järgi.
Osaühing Krono Group kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.10.2018. a otsuse peale Krässik OÜ (endise nimega OÜ DAXIN Baltic) hagis Olga Kozlovskaja ja osaühingu Krono Group vastu kahjuhüvitise ja viivise välja mõistmiseks Osaühingu Krono Group vastuhagis Krässik OÜ ja DAXIN NORTHERN EUROPE HOLDINGS LTD vastu leppetrahvi 2 000 000 eurot välja mõistmiseks
Marju Varuškin kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.09.2018. a otsuse peale Marju Varuškini hagis Aktsiaseltsi ELVESO vastu arvete käitlemise teenuse osutamise lepingu kehtivuse tuvastamiseks
Liidia Popova kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.10.2018. a otsuse peale Liidia Popova hagis Narva linn, P. Kerese tn 6 korteriühistu vastu 13. aprilli 2016. a üldkoosoleku otsuse tühiseks tunnistamiseks
Kinnine menetlus
UAB TRADELA kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 5.09.2018. a otsuse peale UAB TRADELA hagis Oleg Jasenetski vastu võla väljamõistmiseks
Ants Kutti määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.01.2018 määruse peale Narva Linnavolikogu otsuse tühistamiseks ning komisjonide koosseisude kinnitamiseks uue istungi korraldamiseks ja komisjonide moodustamiseks kohustamiseks
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 20.02.2018. a otsusele Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 2. märtsi 2016. a otsuse tühistamiseks ja taotluse uueks lahendamiseks kohustamiseks
Ants Ermi ja Oliver Liidemanni määruskaebused Tallinna Ringkonnakohtu 04.04.2018 määruse peale Viimsi Vallavolikogu otsuste tühistamiseks ning Viimsi Vallavolikogu kohustamiseks viia alatiste komisjonide koosseisud seadusega vastavusse
AS Glamox HE kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.02.2018. a otsusele Maksu- ja Tolliameti maksuotsuste tühistamiseks
Osaühing EUROPARK ESTONIA kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.11.2018. a otsuse peale Osaühingu EUROPARK ESTONIA hagis RAAM Arhitektid AI OÜ vastu 330 euro nõudes
Pärnu linna kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18.10.2017 otsuse peale Korteriühistu Sadama 4 ärimaja kaebuses Pärnu Linnavolikogu 17.03.2016 otsuse tühistamise ja uue haldusakti andmiseks kohustamise nõudes
Показать больше судебных отчетов