Дата:
Номер дела:
Результат:
Kinnine menetlus
Roland Põdra (Põder) pankrotihaldur Martin Krupi (Krupp) kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 17.04.2020. a otsuse peale Robert Sarve hagis Roland Põdra (pankrotis) pankrotihalduri, OÜ Aurol (pankrotis) pankrotihalduri ja OÜ MRP ÄRIGRUPP (pankrotis) pankrotihalduri vastu nõude tunnistamiseks OÜ Aurol pankrotimenetluses
Kinnine menetlus
Sten Sulevi, Aivar Ernitsa, Valdur Kase, Elle-Mall Kase, Helena Oselini, Andres Oselini, Linda Viia, Andres Viia, Viljar Vahtra, Ene Vahtra, Tartu linna, kohtutäitur Oksana Kutšmei määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 01.04.2020. a määruse peale Sten Sulevi, Aivar Ernitsa, Valdur Kase, Elle-Mall Kase, Helena Oselini, Andres Oselini, Linda Viia, Andres Viia, Viljar Vahtra, Ene Vahtra, Tartu linna, kohtutäitur Oksana Kutšmei esindaja Vladimir Kutšmei kinnistamisavalduses
Mari Laanesaare määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16.06.2020. a määruse peale Keskkonnaameti 07.10.2019 metsateatiste nr 50000266754, 50000266750, 50000266768, 50000266798 ja 50000266812 ning 22.10.2019 metsateatise nr 50000273072 tühistamiseks
Politsei- ja Piirivalveameti ja Aleksei Ratnikovi määruskaebused Tallinna Ringkonnakohtu 10.03.2020. a määruse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti otsuse tühistamiseks
T. K. esindaja vandeadvokaadi abi Martin Kirsipuu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15. aprilli 2020. a määruse peale. Riigiprokuratuuri 28. jaanuari 2020. a määruse vaidlustamine.
Valter Malmi kaitsja vandeadvokaat Silver Reinsaare teistmisavaldus Tartu Maakohtu 18. augusti 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Valter Malmi süüditunnistamises KarS § 209 lg 2 p-de 2 ja 3, 201 lg 2 p 4, 384 lg 1 ning 389-1 lg 1 järgi.
Hannes Otsa kaitsja vandeadvokaat Raul Ainla määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30. märtsi 2020. a määruse peale kriminaalasjas Hannes Otsa süüdistuses KarS § 121 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi.
Aktsionär OÜ määruskaebus ja Aktsiaseltsi Farmi Piimatööstus määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 16.04.2020. a määruse peale Aktsionär OÜ avalduses teabe ja dokumentide väljastamiseks
OÜ Pro Beauté kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.04.2020. a otsuse peale OÜ Pro Beauté hagiavalduses Natalia Batalina vastu raha tasumise nõudes
Puuvilla Kinnisvara OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Oliver Ennoki ja PKM Grupp OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.02.2020. a otsuse peale Magma Kinnisvara OÜ hagis Puuvilla Kinnisvara Osaühingu (pankrotis) pankrotihaldur Oliver Ennoki ja PKM Grupp OÜ vastu nõude tunnustamiseks Puuvilla Kinnisvara Osaühingu (pankrotis) pankrotimenetluses
Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Riigikogus 11. märtsil 2020 vastu võetud "Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)".
A kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.04.2020. a otsuse peale Sotsiaalkindlustusameti vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõudes
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.04.2019. a otsuse peale Sotsiaalkindlustusameti otsuse tühistamiseks
Aktsiaselts Farmi Piimatööstus määruskaebus ja Aktsionär OÜ määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 20.02.2020. a määruse peale Aktsionär OÜ avalduses Aktsiaseltsilt Farmi Piimatööstus teabe saamiseks ja dokumentidega tutvumiseks võimaldamiseks
Mittetulundusühing Kalatex kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 19.03.2020. a otsuse peale Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 08.06.2018. a otsuse osaliseks tühistamiseks ning 11.06.2018. a otsuse ja 09.08.2018. a vaideotsuse tühistamiseks
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.10.2019. a otsuse peale Metsapoole Varad OÜ kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 09. oktoobri 2017. a otsuse osaliseks tühistamiseks ning kohustamiseks vaatama taotlus uuesti läbi
E OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 07.05.2020. a määruse peale Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo 14.04.2020 taotluses vara riigi omandisse kandmiseks
Jevgeni Zahharovi kaitsja vandeadvokaat Indrek Västriku määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22. juuli 2020. a määruse peale kriminaalasjas Jevgeni Zahharovi süüdistuses KarS § 424 lg 2 järgi.
Imre Sootsi kaitsja vandeadvokaat Anu Pärtli kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 31. märtsi 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Imre Sootsi süüdistuses KarS § 113 lg 1 – § 25 lg 2 järgi
J.T. määruskaebused Tartu Ringkonnakohtu 17.06.2020. a määruste peale Viru Vangla toimingute õigusvastasuse kindlakstegemise nõuetes ning Viru Vangla 05.04.2019. a vaideotsuse tühistamiseks, vangla kohustamiseks väljastada paksem madrats või lisamadrats ja vangla toimingute õigusvastasuse tuvastamiseks
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14. aprilli 2020. a määruse peale kriminaalasjas Juri Habarovi süüdistuses KarS § 113 lg 1 järgi.
M.V. määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 15.04.2020. a määruse peale Tartu Linnavalitsuse taotluses M.V. psühhiaatriahaiglasse paigutamiseks ja isiku tahtest olenematu ravi kohaldamiseks
Kaili-Helina Koltsi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.03.2020. a määruse peale Kuusalu valla tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks
Показать больше судебных отчетов