Дата:
Номер дела:
Результат:
Rain Merelaiu (Merelaid) kaitsja vandeadvokaat Anu Vildi ja Ellen Merelaiu (Merelaid) kaitsja vandeadvokaat Kalju Kutsari kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 15. septembri 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Rain Merelaiu süüdistuses KarS § 210 lg 2 ning § 212 lg 1 ja Ellen Merelaiu süüdistuses KarS § 210 lg 2 järgi.
Ain Polma kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2021. a otsuse peale Ain Polma kaebuses Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
Rain Merelaiu (Merelaid) kaitsja vandeadvokaat Anu Vildi ja Ellen Merelaiu (Merelaid) kaitsja vandeadvokaat Kalju Kutsari kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 15. septembri 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Rain Merelaiu süüdistuses KarS § 210 lg 2 ning § 212 lg 1 ja Ellen Merelaiu süüdistuses KarS § 210 lg 2 järgi.
Eesti Advokatuuri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.09.2021 otsuse peale Gintas Burkauskase kaebuses Eesti Advokatuuri aukohtu määruse tühistamiseks ning advokatuuri kohustamiseks
Sergey Kuznetsovi kaitsja vandeadvokaat Sven Sillari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27. jaanuari 2022. a määruse peale. Kohtuotsuse täitmiseks kohaldatud vahistamise vaidlustamine.
Heldur Meeritsa määruskaebus, Heldur Meeritsa kassatsioonkaebus, CASTRA HIBERNA FOUNDATION kassatsioonkaebus ja Aive Meetritsa vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 01.12.2021. a otsuse peale Aive Meeritsa hagis CASTRA HIBERNA FOUNDATION'i ja Heldur Meeritsa vastu AS-i AMALFI ja AS-i ALTAMIRA aktsiate tagastamiseks Heldur ja Aive Meeritsa ühisvarasse. Heldur Meeritsa avaldus tehingule nõusoleku saamiseks.
O.S. kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 28.01.2022. a otsuse peale O.S. hagis J.S.S. vastu elatise väljamõistmiseks
Anne Õnnepalu ja Üllar Õnnepalu kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.10.2021. a otsuse peale Anne Õnnepalu ja Üllar Õnnepalu hagis notar Robert Kimmeli ja AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaali vastu kahjuhüvitise ja viivise väljamõistmiseks
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Terje Aleksašini kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 16. veebruari 2022. a otsuse peale kriminaalasjas Jaanus Klissi süüdistuses KarS § 141 lg 2 p-de 1 ja 6 järgi.
Maigi Keerdi, Mati Miili ja Vahur Jaakma määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 15.10.2021 määruse peale Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili kaebuses Elva valla kohustamiseks
Aktsiaselts BHC määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.12.2021. a määruse peale Aktsiaselts BHC hagis Julianus Inkasso OÜ, AS CREDITINFO EESTI ja MHTechnic OÜ vastu ebaõigete andmete avaldamise lõpetamiseks
R. R-i esindaja vandeadvokaat Hannes Toodu määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 13. juuni 2022. a määruse peale. Kaebuse läbi vaatamata jätmise vaidlustamine.
X määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.03.2022. a määruse peale X avalduses Y vastu kahju tekitava tegevuse lõpetamiseks
Armen Aslanyani kaitsja vandeadvokaat Urmas Simoni kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 15. detsembri 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Armen Aslanyani süüdistuses KarS § 121 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi.
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Margus Lellepi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 8. veebruari 2022. a otsuse peale kriminaalasjas Daniil Vnukovi ja Šamil Kurbanovi süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 4 järgi.
OÜ Forestline määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.01.2022. a määruse peale OÜ Forestline avalduses erikasutusõiguse määramiseks
Sisne Invest OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 04.11.2021. a määruse peale Tallinn, Põhja pst 21 korteriühistu avalduses Sisne Invest OÜ vastu võlgnevuse ja viivise nõudes
Liam Holding OÜ kassatsioonkaebus ja Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.12.2021 otsuse peale Liam Holding OÜ kaebuses Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse ja vaideotsuse tühistamiseks
I. M-i kaitsja vandeadvokaat Teet Veeri kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 11. oktoobri 2021. a otsuse peale kriminaalasjas I. M-i süüdistuses KarS § 114 lg 1 p-de 2 ja 3 – § 25 lg 2, § 121 lg 2 p-de 2 ja 3 ning § 137 lg 1 järgi.
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.10.2021 otsuse peale XXX kaebuses töövõime hindamise ning töövõimetoetuse asjus
Stanislav Ivanovi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 18.05.2021 määruse peale Stanislav Ivanovi kaebuses arsti tegevusega tekitatud tervisekahju hüvitamiseks
A. Ž. kaitsja vandeadvokaat Ilja Sipari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11. jaanuari 2022. a määruse peale. A. Ž. vara arestimine.
A. Ž. kaitsja vandeadvokaat Ilja Sipari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11. jaanuari 2022. a määruse peale. A. Ž. vara arestimine.
Tiina Napa määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 14.09.2021. a määruse peale Tiina Napa hagis OÜ Bone Finance vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks. Hagi läbi vaatamata jätmine.
FanFan OÜ ja Varvara Vorontšihhina kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.11.2021. a otsuse peale Eduard Šišini hagis FanFan OÜ ja Varvara Vorontšihhina vastu omandiõiguse tunnustamiseks ja võlgnevuse väljamõistmiseks
Показать больше судебных отчетов