Дата:
Номер дела:
Результат:
Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani ja Deniss Sažini kaitsja vandeadvokaat Argo Küünemäe kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 25. novembri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Andrei Jermolajevi, Konstantin Sõtko, Vladimir Ossipovi, Silver Semiskari, Deniss Sažini, Jevgeni Varlašini, Nikolai Šmeljovi, Pyotr Adonievi, Sergei Mahhovi, Aleksandr Konevi, Sergei Aleksandrovski (endine Sinotov), Gennadi Platovi, Vadim Tšernjajevi, Aleksandr Reiteri, Aleksandr Šimatulski, Aleksandr Anufrijevi ja Artur Kindsiko süüdistuses KarS § 327 lg 1 järgi.
Rakvere Linnavalitsuse määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.01.2020. a määruse peale XXX kaebuses Rakvere Linnavalitsuse 19. oktoobri 2018. a sünnikande osalise tühistamise ja asja uueks otsustamiseks kohustamise nõudes
Lääne Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Indrek Kalda ja Hiie Päiti kaitsja vandeadvokaat Üllar Talviste määruskaebused Tallinna Ringkonnakohtu 4. märtsi 2020. a määruse peale kriminaalasjas Hiie Päiti süüdistuses KarS § 384 lg 1 ja § 385 järgi.
Mart-Sander Mõtsa kaitsja vandeadvokaat Ott Lepmetsa kassatsioon Tartu Maakohtu 5. veebruari 2020. a otsuse peale Mart-Sander Mõtsa väärteoasjas metsaseaduse § 69 lg 1 järgi.
Ivo Ahuna kaitsja vandeadvokaat Kalju Kutsari, Margus Dsissi kaitsja vandeadvokaat Andres Simsoni ning Sheli OÜ ja Aivar Ilvese kaitsja vandeadvokaat Jaanus Tehveri kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 19. detsembri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Ivo Ahuna süüdistuses KarS § 294 lg 2 p 2; Margus Dsissi süüdistuses KarS § 294 lg 2 p 2, § 300 lg 1 ja § 298-1 lg 1; Aivar Ilvese süüdistuses KarS § 298 lg 2 p 1 ja § 296 lg 1 ning Sheli OÜ süüdistuses KarS § 298 lg 3 ja § 296 lg 2 järgi.
Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani ja Deniss Sažini kaitsja vandeadvokaat Argo Küünemäe kassatsioonid Tartu Ringkonnakohtu 25. novembri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Andrei Jermolajevi, Konstantin Sõtko, Vladimir Ossipovi, Silver Semiskari, Deniss Sažini, Jevgeni Varlašini, Nikolai Šmeljovi, Pyotr Adonievi, Sergei Mahhovi, Aleksandr Konevi, Sergei Aleksandrovski (endine Sinotov), Gennadi Platovi, Vadim Tšernjajevi, Aleksandr Reiteri, Aleksandr Šimatulski, Aleksandr Anufrijevi ja Artur Kindsiko süüdistuses KarS § 327 lg 1 järgi.
Hannes Otsa kaitsja vandeadvokaat Raul Ainla määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30. märtsi 2020. a määruse peale kriminaalasjas Hannes Otsa süüdistuses KarS § 121 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi.
X kaebus kohtunikueksamikomisjoni 04.-08.05. 2020. a otsusele nr 9-12/20-5
MTÜ Rannakalad kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 29.08.2019. a otsuse peale Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 08.06.2018. a otsuse, 11.06.2018. a otsuse ja 09.08.2018. a vaideotsuse tühistamiseks
Andres Roosalu kaitsja vandeadvokaat Maksim Greinomani määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 25. veebruari 2020. a määruse peale. Andres Roosalu tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve kohaldamisega vangistusest vabastamata jätmine.
Ott Ollino kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 17.12.2019. a otsuse peale Politsei- ja Piirivalveameti poolt arestimajas jalutusvõimaluse puudumisega tekitatud kahju hüvitamiseks
Jevgeni Medunitsa kaitsjate vandeadvokaat Küllike Nammi ja vandeadvokaadi abi Kristjan Tuule määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11. märtsi 2020. a määruse peale. Jevgeni Medunitsa vahistuse elektroonilise valvega asendamata jätmine.
A.I. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.08.2019. a otsuse peale M.I. hagis A.I. vastu elatise saamiseks
Osaühing Adepte kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.02.2020. a otsuse peale Mustjala Vallavalitsuse otsuse tühistamiseks, Saaremaa valla kohustamiseks vaadata kaebaja ehitusloa taotlus uuesti läbi ning Kaitseministeeriumi kohustamiseks andma ehitusloa eelnõule kooskõlastus
Sergey Matini kaitsja vandeadvokaadi abi Valeriy Gimaevi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13. aprilli 2020. a määruse peale. Sergey Matini suhtes elektroonilise valve kohaldamise tähtaja pikendamise vaidlustamine.
Mark Tenini kaitsjate vandeadvokaatide Dmitri Teplõhhi, Küllike Nammi ja Mihkel Gaveri kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 9. detsembri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Mark Tenini süüdistuses KarS § 291 järgi.
Evald Sosnini kaitsja vandeadvokaat Andres Tamme, Tatjana Aldi (Alt) ja MTÜ Vahuranna kaitsja vandeadvokaat Eve Grassi ning Jaak Reinmetsa ja osaühingu MONOLIIT kaitsja vandeadvokaat Jaak Siimu kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 2. detsembri 2019. a otsus peale kriminaalasjas Evald Sosnini süüdistuses KarS § 210 lg 2, Tatjana Aldi süüdistuses KarS § 210 lg 2, Jaak Reinmetsa süüdistuses KarS § 210 lg 2 - § 22 lg 3, MTÜ Vahuranna süüdistuses KarS § 210 lg 3 ning osasühingu MONOLIIT süüdistuses KarS § 210 lg 3 - § 22 lg 3 järgi.
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.09.2019. a otsuse peale Politsei- ja Piirivalveameti otsuse tühistamiseks, Politsei-ja Piirivalveameti kohustamiseks ning Eesti Vabariigilt mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmiseks
Margus Soonetsi ja Carolina Hundi (Hunt) kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.02.2020. a otsuse peale Margus Soonetsi ja Carolina Hundi hagis Urmet Tombi ja Kristel Oti vastu hinna alandamisest tuleneva hüvitise ja viivise nõudes
Stanislav Ivanovi hagi Eesti Vabariigi (Viru vangla kaudu) vastu kummilindi väljastamise nõudes
MTÜ Eesti Keskerakond kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 04.04.2019. a otsuse peale erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 14. veebruari 2017. a ettekirjutuse nr 60 tühistamiseks
Kinnine menetlus
Aime Kuuse kassatsioonkaebus ja Janek Kirsi (Kirs) vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.02.2020 otsuse peale Aime Kuuse (Kuusk) hagis Janek Kirsi (Kirs) vastu tehtud kulutuste hüvitamiseks
Sergei Bindese teistmisavaldus Viru Maakohtu 19.09.2019 määruse peale Sergei Bindese (pankrotis) pankroti järelevalvemenetluses
Siim Haukka kaitsja vandeadvokaat Peep Rajavere kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 9. jaanuari 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Siim Haukka süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 1, 4, 7, 8 ja 9 järgi.
Показать больше судебных отчетов