Дата:
Номер дела:
Результат:
Einar Velpleri ja DEOS INT OÜ kaitsja vandeadvokaat Maksim Greinomani kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 14. novembri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Einar Velpleri süüdistuses KarS § 260-1 lg 1 p 2 ja DEOS INT OÜ süüdistuses KarS § 260-1 lg 2 järgi.
A-M. N-i esindaja vandeadvokaat Oliver Nääsi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17. jaanuari 2020. a määruse peale. KrMS § 12 lg 41 alusel menetlusosaliste ja teiste istungisaalis viibijate kohustamine asja menetlemisel teatavaks saanud asjaolude saladuses hoidmiseks.
Ats Tamme eriõigusjärglase Svetlana Kirti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.12.2019. a määruse peale Pärnu Linnavolikogu 26. aprilli 2018 otsuse ja Pärnu Linnavalitsuse planeerimise osakonna 6. novembri 2018 otsuse tühistamise nõuetes
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristiina Laasi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 27. novembri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Rein Kilgi, Kaie Kilgi ja Neeme Raigi süüdistuses KarS § 384 lg 1 ning Kristjan Oolo süüdistuses KarS § 384 lg 1 - § 22 lg 3 järgi.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kassatsioon Harju Maakohtu 17. detsembri 2019. a otsuse peale Aleksandr Drušljaki väärteoasjas ühistranspordiseaduse § 86 lg 2 järgi.
Vandeadvokaadi abi Olavi Järve määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.10.2019. a määruse peale I.P. hagis R.R. vastu elatise väljamõistmiseks.Esindajatasu väljamõistmine.
ONESTO MTÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 19.12.2019. a otsuse peale ONESTO MTÜ hagis Erik Oltjani vastu 2500 euro ja viivise saamiseks
Jõelähtme Vallavolikogu taotlus maakatastriseaduse § 18² lg 4 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks või alternatiivselt õigusnormi(de) andmata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamiseks, milles sätestataks kaevandamisloa andmisest keeldumise alusena maavara kaevandamise vastuolu kehtivate planeeringutega.
EstateGuru OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.11.2019. a otsuse peale EstateGuru OÜ hagis Osaühingu Nata Paradiis vastu võla ja viivise väljamõistmiseks
O. J. G. kaitsja vandeadvokaat Jana Reitsaka kassatsioon Harju Maakohtu 16. detsembri 2019. a otsuse peale O. J. G. väärteoasjas KarS § 153-1 lg 1 järgi.
Villu Reiljani kaitsja vandeadvokaat Margus Mugu, Kalev Kanguri kaitsja vandeadvokaat Erki Kergandbergi ning Toomas Annuse, Järvevana OÜ ja Kapitel AS-i kaitsja vandeadvokaat Leon Glikmani teistmisavaldused Riigikohtu 30. juuli 2014. a ja Tallinna Ringkonnakohtu 19. juuni 2013. a otsuse peale kriminaalasjas Villu Reiljani süüditunnistamises KarS § 293 lg 2 p 1, Kalev Kanguri süüditunnistamises KarS § 293 lg 2 p-de 1 ja 4, Toomas Annuse süüditunnistamises KarS § 297 lg 2 ning Järvevana OÜ (endine Merko Ehitus AS) ja AS-i Kapitel (endine E.L.L. Kinnisvara AS) süüditunnistamises KarS § 297 lg 3 j järgi.
osaühing VAKS määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 13.01.2020 määruse peale Võlanõuded OÜ hagis osaühingu VAKS vastu võla väljamõistmiseks ja hüpoteegi seadmiseks. Hagi tagamine
F. Y. M. N-i ja A. N-i esindaja vandeadvokaat Maksim Greinomani määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27. jaanuari 2020. a määruse peale.
Alari Piperali kaitsja vandeadvokaat Margus Lentsiuse määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21. märtsi 2018. a määruse peale. Alari Piperali suhtes tehtud Läti Vabariigi Riia linna Latgale eeslinna kohtu 24. jaanuari 2017. a otsuse Eesti Vabariigis täitmise lubatavaks tunnistamine.
Andres Heinsoo kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.12.2019. a otsuse peale Andres Heinsoo hagis TRUST OÜ vastu saamata jäänud töötasu väljamõistmiseks
MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi ja MTÜ ARB kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.06.2019. a otsuse peale riigihalduse ministri 13. veebruari 2018. a käskkirjade ning 14. veebruari 2018. a käskkirja tühisuse tuvastamiseks või tühistamiseks
D. K. esindaja vandeadvokaat Vahur Krinali määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. detsembri 2019. a määruse peale. D. K-le kohaldatud ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi asendamine statsionaarse psühhiaatrilise sundraviga.
XXX esindaja vandeadvokaat Kristel Viru ning Kristiina Maseri, Jana Kähri ja Mall Kaldase kaitsja vandeadvokaat Kristi Rande ning BloomEst OÜ kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 23. oktoobri 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Jana Kähri, Mall Kaldase ja Kristiina Maseri süüdistuses KarS § 377 lg 1 ning BloomEst OÜ süüdistuses KarS § 377 lg 2 järgi.
Kinnine menetlus
Viljandi linn, Toome tn 12 korteriühistu määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 15.11.2019. a määruse peale Viljandi linn, Toome tn 12 korteriühistu avalduses Viljandi linn, Toome tn 14 korteriühistu vastu kaasomandi tuvastamiseks, kaasomandi lõpetamiseks, kaasomandi kasutuse reguleerimiseks ning majandamiskulude jagamise tuvastamiseks
Janar Vahtra (Vaher) kaitsja vandeadvokaat Arvo Suubani kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 27. jaanuari 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Janar Vahtra süüdistuses KarS § 121 lg 2 p 3 järgi.
Rainer Mõik pärandvara pankrotihaldur Üllar Talviste kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.11.2019. a otsuse peale Rainer Mõigu (Mõik) pärandvara (pankrotis) pankrotihaldur Üllar Talviste hagis Priidu Pärna vastu kahju hüvitamise ja viivise nõudes
Markko Masso, Kristi Oras ja Sander Solo määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.11.2019. a määruse peale Osaühing MARRU INVEST jt avalduses Tallinn, Liivalaia tn 5 korteriühistu üldkoosoleku otsuste tühisuse tuvastamiseks, alternatiivselt kehtetuks tunnistamiseks.Menetluse peatamine.
M.K. määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.12.2019. a määruse peale M.T. (endine H) avalduses lepitusmenetluse läbiviimiseks. Menetluskulude kindlaks määramine
POLAR KINNISVARA EESTI OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 19.12.2019. a otsuse peale POLAR KINNISVARA EESTI OÜ hagis BIGPANK AS vastu lepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks ja BIGPANK AS-i vastuhagi 47 576 euro 47 sendi, intressi ja viivise saamiseks
Показать больше судебных отчетов