Дата:
Номер дела:
Результат:
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 20. märtsi 2018. a määrusele Tartu Ülikooli õppeprodekaani korralduse ja Tartu Ülikooli õppeprorektori otsuse tühistamiseks
Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Koguduse kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 7.06.2018. a otsuse peale Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Koguduse hagis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Mustvee Püha Nikolause Koguduse vastu vara väljanõudmiseks ebaseaduslikust valdusest
XXX kaitsja vandeadvokaat Karoliina Kõrgesaare määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14. juuni 2018. a määruse peale. XXX vara arestimine.
Helyse Karu kaitsja vandeadvokaadi abi Silver Reinsaare kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 17. novembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Helyse Karu süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 5, 8 ja 9; § 213 lg 2 p 1 ning § 303 lg 1 järgi
Tartu Maakohtu kassatsioonkaebus, Justiitsministeeriumi kassatsioonkaebus ja Vahur-Peeter Liini, Eveli Vavrenjuki, Andrus Miilaste, Hele Kaldma (endine Ilisson), Donald Kiidjärve, Peet Teidearu, Anneli Tanumi, Ene Mutsu, Marian Miilaste (endine Priks) vastukassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 14.12.2017 kohtuotsuse peale Vahur-Peeter Liini, Eveli Vavrenjuki, Andrus Miilaste, Hele Kaldma (endine Ilisson), Donald Kiidjärve, Peet Teidearu, Anneli Tanumi, Ene Mutsu, Marian Miilaste (endine Priks) kaebuses Tartu Maakohtu esimehe käskkirja tühistamiseks, tema kohustamiseks kinnitada kaebajatele uus ametipalk, justiitsministri käskkirja tühistamiseks perioodil 01.04–31.07.2016 ning justiitsministri kohustamiseks kinnitada maa- ja halduskohtunikele samal perioodil uus ametipalk
Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti (Maa-ameti õigusjärglane) kassatsioonkaebus ning aktsiaseltsi TTP vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10.11.2017 otsuse peale
E. G. kaitsja vandeadvokaat Natalia Lausmaa kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 22. märtsi 2018. a otsuse peale kriminaalasjas E. G. süüdistuses KarS § 141 lg 2 p-de 1 ja 6 ning § 145 lg 2 järgi.
Vladimir Kalatšov määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 17.08.2018. a määruse peale Osaühing International Veod hagis Vladimir Kalatšovi vastu pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina tasutud summa hüvitamiseks
Vaino Kolberg kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16.02.2018. a otsuse peale Jaan Salumetsa hagis Vaino Kolbergi vastu alandatud hinna 1278 eurot, intressi 25,77 eurot, kahju 1023,36 eurot ja viivise nõudes ning alternatiivselt lepingust taganemisel lepingu järgi saadu nõudes
2-18-2982 DSV Transport AS määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.04.2018. a määruse peale Tiskre Residentsid OÜ hagis DSV Transport AS vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamise nõudes
E.K, K.K määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.07.2018. a määruse peale K.K ja E.K hagis T.V vastu tagasiulatuva elatise nõudes ning edasise ülalpidamiskohutuse täitmiseks kohustamiseks. Hagi tagamine
Elisa Teleteenused AS (end. AS Starman) kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15. juuni 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-1699 kaebuses Tarbijakaitseameti 15. juuni 2015. a ettekirjutuse tühistamiseks
S.F määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2018. a määruse peale Tallinna kohtutäituri Mati Kadak avalduses S.F-i õiguste peatamiseks
OÜ HT Management kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.06.2018. a otsuse peale Aktsiaseltsi POOHTECH ja Activity OÜ hagis OÜ HT Management vastu üldkoosoleku otsuste poolt hääletamiseks kohustamiseks
Aap Velsi kaitsja vandeadvokaat Sven Sillari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29. juuni 2018. a määruse peale. Aap Velsi vahistuse põhjendatuse kontroll.
MTÜ Eesti Roheline Liikumine määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.10.2018. a määrusele Keskkonnaameti korralduse „Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala piiri kehtestamine Leerimäe tee 12 kinnistu juures“ tühistamiseks
XXX kaitsja vandeadvokaat Risto Käbi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15. augusti 2018. a määruse peale. XXX vahistuse elektroonilise valvega asendamata jätmine.
Tallinna linna kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.04.2018. a otsuse peale RAGN-SELLS AS kaebuses seoses Lasnamäe jäätmeveopiirkonnas ja Nõmme jäätmeveopiirkonnas sõlmitud hankelepingutega
Georgi Abuladze kaitsja vandeadvokaat Priit Palmiste määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3. septembri 2018. a määruse peale. Georgi Abuladze vahistuse elektroonilise valvega asendamata jätmine ning vahistuse põhjendatuse kontroll.
Jaan Saati kaitsja vandeadvokaat Paul Järve määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25. juuli 2018. a määruse peale. Jaan Saati vahistuse elektroonilise valvega asendamata jätmine
Показать больше судебных отчетов