Дата:
Номер дела:
Результат:
Urmas Tenno kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 12.04.2019. a otsuse peale Maksu- ja Tolliameti korralduse ja intressinõude tühistamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 14. juuni 2018. a otsuse peale Siseministeeriumi otsuse tühistamiseks
Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.10.2018. a otsusele Osaühing SALEM EHITUS kaebus Maksu- ja Tolliameti 30. jaanuari 2017. a maksuotsuse ja 3. aprilli 2017. a vaideotsuse tühistamiseks
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.09.2018. a määruse peale Viru Vangla vastu seoses suitsetamise keelamisega
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 14.03.2019. a otsuse peale Politsei- ja Piirivalveameti ettekirjutuse tühistamiseks
XXX kaebus Viru Vangla kohustamiseks seoses kambritingimustega
Virgo Kruve kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 14.06.2019. a otsuse nr 117 peale
Tallinna Ringkonnakohtu taotlused välismaalaste seaduse ja siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise kord ning elamisloa taotlemise vormid“ põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Harju Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks täitemenetluse seadustiku § 100 lg 4 teine lause osas, milles see näeb ette tagastamata jäetud tagatisraha kandmise koja eelarve ühisossa ega võimalda tagatisraha tagastamise üle otsustamisel kaalutlusõiguse teostamist.
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamme kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 20. detsembri 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Alberts Burkevicsi süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 ning § 423-1 ja Ivailo Siimani süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi.
N määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.04.2019. a määruse peale kinnipidamiskeskuses kinnipidamise tähtaja pikendamiseks
Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Voogma kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 7. jaanuari 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Mihkel Majori süüdistuses KarS § 209 lg 1 järgi.
Aktsiaselts MV KAUBAD kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.12.2018. a otsuse peale Tõnu Kurnimi, Sulev Reinpuu, Mare Hiiesalu ja Hanno Kirikali hagis Aktsiaseltsi MV KAUBAD vastu võlgnevuse väljamõistmiseks Aktsiaseltsi MV KAUBAD vastuhagis Tõnu Kurnimi, Sulev Reinpuu, Mare Hiiesalu ja Hanno Kirikali vastu rahalises nõudes
Osaühing MÜRIN kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 18.09.2018. a otsusele osaühing MÜRIN kaebuses Maksu- ja Tolliameti 18.04.2017. a täitekorraldusele
Kenneth Pohla kaitsja vandeadvokaadi abi Silver Reinsaare kassatsioon Harju Maakohtu 4. veebruari 2019. a otsuse peale Kenneth Pohla väärteoasjas liiklusseaduse § 227 lg 4 järgi.
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 14. juuni 2018. a otsuse peale Siseministeeriumi otsuse tühistamiseks
Raivo Paala kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.06.2019. a otsuse nr 108 peale
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks relvaseaduse § 43 lg 3 p 2 koostoimes § 36 lg 1 p 7 osas, milles see ei võimalda soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamisel arvestada väärteomenetluse korras karistatud isikut ja tema toimepandud tegu.
Pirge Toms kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.01.2019. a otsuse peale Pirge Tomsi hagis Märt Halmani, Sirje-Linda Halmani, Harry Halmani ja Toomas Tammjõe vastu kinnistusraamatu ebaõigete kannete parandamiseks tahteavalduste andmise kohustamiseks
Olga Wolfi kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.06.2019. a otsuse nr 110 peale
XXX kaitsja vandeadvokaat Hannes Toodu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25. veebruari 2019. a määruse peale. XXX vahistamine.
Olev Tomsoni kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.06.2019. a otsuse nr 107 peale
Sulev Švilponise kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.06.2019. a otsuse nr 103 peale
Anžela Rjazanova kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 30. augusti 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Anžela Rjazanova süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi.
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.06.2019. a otsuse nr 111 peale
Показать больше судебных отчетов