Pärimisõigus

Kahjuks ei ole elu igavene, mistõttu tuleb meil kõigil vähemal või suuremal määral puutuda kokku pärimisega ning selle korraldamisega. Aitame Teil lahendada küsimusi, mis on seotud pärandi vastuvõtmisega, pärandist loobumisega ja pärandi või pärandiosa vaidlustamisega. Samuti nõustame ja korraldame testamendi koostamist, selle muutmist ja tühistamist.