3-3-1-9-17

K. B. kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 20. oktoobri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-50613 kaebuses Tallinna Vanglalt mittevaralise kahju hüvitamise nõudes Source: Lahendid feed

3-3-1-4-17

Kaavere Kaubandus OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. oktoobri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-13-2337 kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) 5. juuli 2013. a otsuse tühistamiseks ning taotluse uueks läbivaatamiseks kohustamiseks Source: Lahendid feed

3-3-1-95-16

Eduard Gluhhodidi kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 27. septembri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-50951 kaebuses Tallinna Vangla tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks Source: Lahendid feed

3-2-1-63-17

Aktsiaselts Totalisaator määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.12.2016. a määruse peale Aktiebolaget Trav och Galopp avalduses Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtu 2. juuli 2015. a lõppotsuse nr V (2014/108) tunnustamiseks ja täitmiseks Eesti Vabariigi territooriumil Source: Lahendid feed