Kaavere Kaubandus OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. oktoobri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-13-2337 kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) 5. juuli 2013. a otsuse tühistamiseks ning taotluse uueks läbivaatamiseks kohustamiseks
Source: Lahendid feed