Eduard Gluhhodidi kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 27. septembri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-50951 kaebuses Tallinna Vangla tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks
Source: Lahendid feed