K. B. kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 20. oktoobri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-50613 kaebuses Tallinna Vanglalt mittevaralise kahju hüvitamise nõudes
Source: Lahendid feed