Aktsiaselts Totalisaator määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.12.2016. a määruse peale Aktiebolaget Trav och Galopp avalduses Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtu 2. juuli 2015. a lõppotsuse nr V (2014/108) tunnustamiseks ja täitmiseks Eesti Vabariigi territooriumil
Source: Lahendid feed