S. K. kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Heiki Kuninga määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 9. augusti 2016. a määruse peale. S. K-le psühhiaatrilise sundravi kohaldamine.
Source: Lahendid feed