Põhja Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19. septembri 2016. a määruse peale kriminaalasjas Rein Milleri süüdistuses KarS § 175 lg 1 ja § 145-1 lg 1, Aivar Kulli süüdistuses KarS § 145-1 lg 1 ja § 420 lg 1 ning Toomas Tölbi (Tölp), Arvi Ööbiku, Rannar Himma, Indrek Nuudi (Nuut) ja Jaan Muutra süüdistuses KarS § 145-1 lg 1 järgi.
Source: Lahendid feed