Osaühingu R esindaja vandeadvokaat Rainer Kuulme määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3. jaanuari 2017. a määruse peale. Osaühingu R tsiviilkostjana menetlusse kaasamine ja Osaühingu S tsiviilhagi vaidlustamine Reimo Toomi kriminaalasjas süüdistuses KarS § 217-2 lg 1, § 201 lg 2 p-de 1 ja 2, § 344 lg 1 järgi
Source: Lahendid feed