Kaider Viljati kaitsja vandeadvokaat Rene Varuli määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 21. detsembri 2015. a määruse peale kriminaalasjas Kaider Viljati süüdistuses KarS § 424 järgi. Apellatsiooni läbi vaatamata jätmine KrMS § 326 lg 2 p 1 alusel.
Source: Lahendid