Arend Kaljuranna (Kaljurand) kaitsja vandeadvokaat Natalia Lausmaa kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 25. augusti 2016. a otsuse peale kriminaalasjas Arend Kaljuranna süüdistuses KarS § 141 lg 2 p 6, § 184 lg 1 – § 25 lg 2 ning § 199 lg 2 p-de 7 ja 8 järgi.
Source: Lahendid feed