S AS-i esindaja vandeadvokaat Erki Kergandbergi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26. oktoobri 2016. a määruse peale. Kriminaalasi Ahto Soo süüdistuses KarS § 201 lg 2 p-de 1 ja 2 ning § 384 lg 1 järgi.
Source: Lahendid feed