Sergei Ivanovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugini kassatsioon Viru Maakohtu 28. detsembri 2016. a otsuse peale Sergei Ivanovi väärteoasjas liiklusseaduse § 223 lg 1 ja § 236 lg 1 järgi
Source: Lahendid feed