Kannatanu M OÜ esindaja vandeadvokaat Maksim Greinomani määruskaebus Tallina Ringkonnakohtu 5. jaanuari 2017. a määruse peale kriminaalasjas I. T. süüdistuses KarS 209 lg 2 p 1 järgi. Menetluse lõpetamine avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.
Source: Lahendid feed