Eda Miljandi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Katrin Prüki (Prükk) kassatsioon Tartu Maakohtu 5. jaanuari 2016. a otsuse peale Eda Miljandi väärteoasjas korruptsioonivastase seaduse § 19 järgi.
Source: Lahendid feed