Riigiprokurör Laura Feldmanise määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20. jaanuari 2016. a määruse peale kriminaalasjas Aktsiaseltsi Liviko, Selver AS-i, Rimi Eesti Food AS-i, Maxima Eesti OÜ ja Prisma Peremarket AS-i süüdistuses KarS § 400 lg 2 (alates 27. veebruarist 2010 KarS § 400 lg 4) järgi ning Kärt-Ragnar Kitse, Ivar Grossevi, Rando Galini, Hallar Ränga , Tiiu Valgu, Vaido Padumäe, Marko Krusbergi, Ilja Kulikovi, Marge Saluste ja Robert Sibula süüdistuses KarS § 400 lg 1 (alates 27. veebruarist 2010 KarS § 400 lg 2 p 1) järgi.
Source: Lahendid feed