Ivo Vooru (Voor), Setu Põllud OÜ ja Uudismaa OÜ kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Martin Traadi kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 27. augusti 2015. a otsuse peale kriminaalasjas Ivo Vooru süüdistuses KarS § 210 lg 2 järgi;
Setu Põllud OÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3 – § 25 lg 2 järgi; Uudismaa OÜ süüdistuses KarS § 210 lg 3 järgi.
Source: Lahendid