Richard Šianovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kalju Kutsari kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 22. detsembri 2015. a otsuse peale kriminaalasjas Richard Šianovi süüdistuses KarS § 424 järgi.
Source: Lahendid feed