Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellepi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 25. jaanuari 2016. a määruse peale, millega tunnistati kriminaalasjas nr 1-15-4899 Tartu Maakohtu määruse alusel tehtud jälitustoimingud õigusvastaseks.
Source: Lahendid feed