Ulvar Veldi kaitsja vandeadvokaat Jaanus Tehveri kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 1. veebruari 2016. a otsuse peale kriminaalasjas Ulvar Veldi süüdistuses KarS § 121 lg 1 järgi.
Source: Lahendid feed