Keskkonnainspektsiooni kassatsioon Viru Maakohtu 28. augusti 2015. a otsuse peale väärteoasjas Raimu Aia karistamises jahiseaduse § 60 lg 1 järgi ning MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts karistamises jahiseaduse § 60 lg 2 järgi.
Source: Lahendid