Maksu- ja Tolliameti kassatsioon Harju Maakohtu 11. veebruari 2016. a otsuse peale Uudismaa OÜ väärteoasjas maksukorralduse seaduse § 153-1 lg 2 ja Ivo Voori väärteoasjas maksukorralduse seaduse § 153-1 lg 1 järgi.
Source: Lahendid feed