Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioon Tartu Maakohtu 17. novembri 2016. a otsuse peale Urmas Kalle väärteoasjas liiklusseaduse § 227 lg 2 järgi.
Source: Lahendid feed