Kriminaalasi nr 1-16-2899. Ruumide läbiotsimiseks loa andmise vaidlustamine.
Source: Lahendid feed