Indrek Pallo kaitsja vandeadvokaat Indrek Sirgi ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kassatsioonid Harju Maakohtu 22. veebruari 2016. a otsuse peale Indrek Pallo väärteoasjas ühistranspordiseaduse § 86 lg 1 järgi.
Source: Lahendid feed