Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioon Harju Maakohtu 10. märtsi 2016. a otsuse peale Raivo Floreni väärteoasjas liiklusseaduse § 227 lg 3 ja § 224 lg 2 järgi.
Source: Lahendid feed