Gabriel Kuusemäe kaitsja vandeadvokaat Ann Saare määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 15. oktoobri 2015. a määruse peale kriminaalasjas Gabriel Kuusemäe süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 8 ja 9 ja § 213 lg 1 järgi. Menetluskulude väljamõistmise vaidlustamine.
Source: Lahendid