Kohtuvälise menetleja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kassatsioon Harju Maakohtu 28. aprilli 2016. a otsuse peale Andres Jägeri väärteoasjas ühistranspordiseaduse § 86 lg 1 järgi.
Source: Lahendid feed