Sergei Starõhhi kaitsja vandeadvokaat Toomas Kõivu kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 23. märtsi 2016. a otsuse peale kriminaalasjas Sergei Starõhhi süüdistuses KarS § 114 p-de 2 ja 7 − § 25 lg-te 1 ja 2, § 414 lg 2 p 2 ning § 415 lg 1 järgi.
Source: Lahendid feed