Kohtuvälise menetleja Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioon Viru Maakohtu 21. juuni 2016. a otsuse peale Peep Männiku väärteoasjas liiklusseaduse § 261-1 lg 1, § 238 ja § 217 lg 1 ning autoveoseaduse § 31-3 järgi.
Source: Lahendid feed