Keskkonnainspektsiooni kassatsioon Harju Maakohtu 20. mai 2016. a otsuse peale Sergei Netšeporuki väärteoasjas jäätmeseaduse § 120-1 lg 1 ja § 126-5 lg 1 järgi ning Parcus Metal OÜ väärteoasjas jäätmeseaduse § 120-1 lg 2 ja § 126-5 lg 2 järgi.
Source: Lahendid feed