Tuomas Henrikki Kurki ja Ritva-Anneli Kurki määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.12.2015. a määrusele Ritva-Anneli Kurki ja Tuomas Henrikki Kurki avalduses notari ametitoimingu tegemise taotluse uuesti läbivaatamiseks kohustamiseks
Source: Lahendid