Anti Kuusk kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.04.2015. a otsusele Anti Kuusk hagis Urmas Arumäe vastu 12.05.2010 võlatunnistusest tuleneva võlgnevuse koos viivisega sissenõudmiseks ja Urmas Arumäe vastuhagis Anti Kuusk vastu alusetult saadu tagastamiseks ja 12.05.2010 võlatunnistuse lõppenuks lugemiseks
Source: Lahendid