Bedding OÜ, Aktsiaselts Toom Tekstiil kassatsioonkaebus ja aktsiaselts Mivar-Viva kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.11.2015. a otsuse peale A.O hagis AS-i Mivar-Viva, OÜ Bedding (endine OÜ Toom Tekstiil Bedding), AS-i Toom Tekstiil ja Eesti Vabariigi (Sotsiaalkindlustusameti kaudu) vastu kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamiseks
Source: Lahendid feed