Valdur Vesingi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 25.05.2016. a määruse peale Valdur Vesingi kaebuses kohtutäitur Aive Kolsari tegevuse peale(nõue kinnipeetud töötutoetuse tagastamiseks)täiteasjas nr 192/2003/6366
Source: Lahendid feed