OÜ TARMEKO KV kassatsioonkaebus ja AS DENTES vastukassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 05.10.2015. a otsusele OÜ TARMEKO KV hagis AS DENTES vastu 134 303.20 euro väljamõistmiseks;
AS DENTES vastuhagis OÜ TARMEKO KV vastu üürilepingu muutmiseks
Source: Lahendid