Osaühing Hotell Pärnu kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.10.2016. a otsuse peale Osaühing Hotell Pärnu hagis Linden Hotell OÜ vastu äriruumide valduse vabastamiseks ja kinnistu kasutamisest saadud tulu väljamõistmiseks
Source: Lahendid feed